Sisätaudit

Peijaksen sairaalan sisätautien poliklinikka, sisätautien vuodeosastot, päivystysosasto ja päivystyspoliklinikka huolehtivat sisätautien erikoisalan sairauksien diagnostiikasta ja hoidosta.