Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille

Käyntiosoite
Naistenklinikka, K-porras, 1. krs
Haartmaninkatu 2, 00290 Helsinki
 
Postiosoite
PL  140, 00029 HUS

Päivystyspuhelin 24 tuntia/vuorokausi
040 701 8446
HUOM! Mikäli sinulla on tartuntataudin oireita tai olet altistunut koronavirukselle (COVID-19)​, soitathan ennen tuloasi Seri-tukikeskukseen. 

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Tukikeskus on matalan kynnyksen yksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Seri–tukikeskukseen voi hakeutua kuukauden sisällä tapahtuneesta. Ehtona ei ole rikosilmoituksen teko, vaikka siihen kannustetaankin. Seri-tukikeskuksen lyhenne tulee sanasta seksuaalirikos.

Jos tapahtumasta on yli kuukausi, voi apua hakea oman alueen terveyskeskuksesta, perheneuvolasta, kunnan seksuaalineuvojalta tai eri järjestöjen kautta. Lue lisää Terveyskylästä

Tietoa seksuaaliväkivallasta Terveyskylässä ​
HUS Seri-tukikeskus Twitterissä​

 

Palvelut yhdestä paikasta

 
Seri-tukikeskuksessa asiakas saa kokonaisvaltaisen palvelun yhdestä paikasta. Palvelu sisältää oikeuslääketieteellisen näytteenoton raiskauksen uhrilta, tilanteen kokonaisarvion, tuen lähipäivien selviytymiseen, psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen ja hoidon jatkosuunnitelman. Seri-tukikeskus palvelee kaikkia sukupuolia; naisia, miehiä ja transihmisiä, inter- ja muun sukupuolisia.

Tukikeskuksesta asiakas saa koko prosessin ajan tietoa myös kolmannen sektorin toimijoista ja halutessaan tukea oikeusprosessin käynnistämiseen.
 
Kattavimmin tukikeskuksen palvelut ovat käytössä arkisin klo 8-18, mutta tukikeskuksen päivystyspuhelimeen vastataan ympärivuorokautisesti – myös viikonloppuisin. Päivystävän lääkärin ja kätilön vastaanotto sekä oikeuslääketieteellisten näytteiden otto tehdään akuutissa tapauksessa myös muina aikoina. Tällöin asiakkaat tulevat Naistenklinikan päivystyksen kautta.
 
Akuutissa tilanteessa kannattaa aina soittaa Seri-tukikeskuksen päivystyspuhelimeen.  Alle 16-vuotiaat hoidetaan Lastenklinikan ja Jorvin sairaalan lasten päivystyksissä.
 
Tukikeskuksessa on kokopäivätoiminen kätilö-koordinaattori ja psykologi sekä puolipäivätoiminen sosiaalityöntekijä. Lääkäri työskentelee tukikeskuksessa osapäiväisesti. Myös sairaalapastorin palvelut ovat käytettävissä.
 

Taustalla Istanbulin sopimuksen velvoitteet

 
Naistenklinikan Seri-tukikeskus on maamme ensimmäinen ja se toimii mallina myöhemmin muualle Suomeen perustettaville tukikeskuksille. Se palvelee alkuvaiheessa helsinkiläisiä, espoolaisia ja vantaalaisia seksuaaliväkivaltaa kokeneita henkilöitä.
Tukikeskuksen ovat perustaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Naistenklinikan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut valmistelutyötä ja rahoittanut hanketta.
 
Seri-tukikeskuksen perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus). Se tuli Suomessa voimaan 2015. Sopimus velvoittaa Suomen perustamaan tukikeskuksia seksuaaliväkivaltaa kokeneille.  
 

Seri-tukikeskuksen asiakaspalautekysely

Tämän kyselyn kautta toivotaan palautetta henkilöiltä, jotka ovat olleet asiakkaina Seri-tukikeskuksessa. Kysely on nimetön ja vastaukset kerätään Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle palvelun jatkokehittämistä varten. Vastaajaa ei voida tunnistaa.
 
Kiitos arvokkaasta palautteestasi!
 
Vastaa kyselyyn: