Fysioterapia

Käyntiosoite
Naistenklinikka
Haartmaninkatu 2, Helsinki
 
Postiosoite
PL 140, 00029 HUS
 
Yhteydenotot
Kanslia: 09 471 72985
 
Fysioterapian osasto palvelee Naistenklinikan naistentautien, raskaana olevien ja synnyttäjien vuodeosastoja ja poliklinikoita. Fysioterapiatarpeen arvioi lääkäri.

Fysioterapian tavoitteena on tarjota hyvän kuntoutuskäytännön mukaista fysioterapiapalvelua, joka on näyttöön perustuvaa ja sisältää sekä vaikuttavuustutkimuksista että kuntoutuksen ammattilaisten kokemuksista saatavan tiedon yhdistämistä ja kunkin kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden tunnistamisen. Tavoitteena on, että fysioterapiapalvelu on joustavaa, oikea aikaista ja potilaskeskeistä.

Vuodeosastoilla fysioterapeutit ohjaavat raskaana olevia sekä synnytyksestä tai leikkauksesta toipuvia naisia liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmissa sekä lantionpohjan toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyssä. Fysioterapeutti osallistuu vastasyntyneiden vauvojen motoriikan ja kehityksen poikkeavuuksien arviointiin ja seurantaan ja antaa tarvittaessa vanhemmille ohjeita vauvan kehityksen tukemiseksi.

Fysioterapian poliklinikalla hoidetaan naisia, joilla on erilaisia lantionpohjan toimintahäiriöitä, pidätyskyvyn ongelmia, lieviä laskeumia tai yhdyntäkipuja. Naistenklinikan poliklinikat voivat lähettää raskaana olevia ja synnyttäneitä naisia fysioterapian poliklinikalle ohjauskäynnille esim. tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien vuoksi. 
 
 

 Lue lisää