Vastasyntyneiden teho-osasto Saari

Käyntiosoite
Naistenklinikka
Haartmaninkatu 2, Helsinki

Postiosoite
PL 140, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia: 09 471 72717
Faksi: 09 471 74713

Osastonhoitaja: Elisabet Mäntysalo
Osastonylilääkäri: Marjo Metsäranta


Vierailut: Osastolla on vapaat vierailuajat, mutta toiminnan niin vaatiessa joudutaan tekemään poikkeuksia vierailukäytännöissä. Näistä informoidaan perheitä erikseen.

Vastasyntyneiden osasto hoidetaan tehohoitoa vaativia keskosia ja täysiaikaisena syntyneitä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä ja sen erityisvastuualueelta. Yleisimmät syyt hoitoon ovat keskosuus, hengitysvaikeudet, infektiot, synnytyskomplikaatiot, epämuodostumat, vastasyntyneen neurologinen oireilu ja äidin sairaudesta johtuvat vastasyntyneen ongelmat. Osastolla on ympärivuorokautinen valmius tehohoitoa vaativien vastasyntyneiden vastaanottamiseen.


Vastasyntyneiden teho-osastolla on 23 huonetta, joissa on valmius hoitaa 27 lasta. Vuosittain hoidetaan keskimäärin 2000 vastasyntynyttä, joista noin 150 on alle 1500 grammaa painavaa keskosta, näistä  noin 60 on syntyessään alle 1000 grammaa. Noin  kaksi kolmasosaa osastolla hoidettavista vastasyntyneistä on lähes täysiaikaisia. Keskimääräinen hoitoaika on yhdeksän vuorokautta, mutta pienimmät keskoset viettävät osastolla kuukausia. Osa potilaista käy sairaalasta kotiutumisen jälkeen kehitysseurannassa osaston avovastaanotolla.

Vastasyntyneiden tehohoitoa kehitetään jatkuvasti ja hoitotulokset ovat kansainvälisessä vertailussa hyvät. Pienin selviytynyt keskonen on painanut syntyessään alle 400 grammaa. Yhdeksän kymmenestä pikkukeskosesta selviytyy ja suurin osa heistä voi elää normaalia elämää.

Osaavan henkilökunnan lisäksi vastasyntyneiden tehohoito vaatii paljon laitteita, kuten hengityskoneita, keskoskaappeja, monivalvontalaitteita ja infuusioautomaatteja. Monet vauvojen tarvitsemat tutkimukset ja kirurgiset toimenpiteet voidaan tehdä osastolla.

Usein vanhemmille on yllätys, että lapsi joutuu teho-hoitoon. Varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää vastasyntyneiden teho-hoidossa. Osastolla tuetaan ja ohjataan vanhempia heidän voimavarojensa mukaan  osallistumaan lapsensa hoitoon heti alusta lähtien. Tätä tukee mm. keskiviikkoiltaisin kokoontuva keskosvauvojen vanhempien ryhmä, jossa vanhemmat saavat tietoa erityisvauvan asioista ja vertaistukea toisiltaan.

Tehohoitovaiheen jälkeen potilaat siirtyvät jatkohoitoon kotipaikkansa lähisairaalaan. Yleisimmät jatkohoitopaikat on Jorvin sairaalan vastasyntyneiden osasto L2.

Toivo mahdollisimman hyvästä tulevaisuudesta yhdistää hoitohenkilökunnan ja perheet läheisineen.  Suurta iloa tuottaa vanhemmille lapsen ensimmäinen kerta kenguruhoidossa tai sylissä.  Kun alle kilon painoinen keskosvauva saavuttaa kilon, osastolla järjestetään lapsen perheelle ja hoitavalle tiimille yhteinen kilokakkujuhla.

Vasen