Naistenklinikalla tehdään korjaus- ja rakennustöitä vuosina 2019–2020

​   
Naistenklinikan eri osissa tehdään peruskorjauksia sekä kiinteistön sisäilmaa parantavia korjauksia vuosien 2019–2020 aikana. 

Korjausalueet on rajattu siten, että ne eivät haittaa kulkemista sairaalassa. Mahdolliset poikkeavat kulkureitit opastetaan paikan päällä. 

Meluavat työt pyritään tekemään virka-ajan ulkopuolella. Korjausalueiden läheisyydessä saattaa kuitenkin ilmetä vähäistä melu- ja pölyhaittaa suojaseinistä ja tilojen alipaineistuksesta huolimatta.

Henkilökunta ohjaa ja opastaa, mikäli korjaukset aiheuttavat muutoksia toiminnassa.

Pahoittelemme korjaustöistä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.


nkl-osat.jpgKorjaustyöt lyhyesti:

 

A-osa

 

 
Korjataan yksittäisiä huoneita kerroksissa 1, 4, 5 ja 6. Korjaustyöt valmistuvat syyskuuhun 2019 mennessä.
 

 

B-osa

 

 
Korjataan 1. kerroksen käytävää koko pituudelta. Käytävää on kavennettu korjaustöiden ajaksi, mutta se ei rajoita liikkumista, esim. potilassänkyjen kuljetus onnistuu. Käytävän korjaustyö valmistuu huhtikuussa 2019.
 

 
Uudistetaan Naistenklinikan sisääntuloaula 2. kerroksessa ja rakennetaan kahvio samaan tilaan. Rakennustyö ei rajoita liikkumista, mutta aiheuttaa ajoittain meluhaittaa. Aulatyö alkaa huhtikuussa ja valmistuu elokuussa 2019. 
 

 

C-osa 

 

 
C-osassa ei tällä hetkellä ole potilastoimintaa. 1. kerroksessa korjataan kosteusvauriota marraskuuhun 2019 asti. 3.–4. kerroksissa alkaa peruskorjaus, joka valmistuu vuonna 2020. 5.–6. kerrosten vuonna 2017 alkanut peruskorjaus valmistuu kesällä 2019. C-osan rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa viereiseen B-osaan.
 

 

D-osa  


 
Ei käynnissä olevia tai suunniteltuja korjaustöitä vuosille 2019–2020.
 

 

L-osa

 

 
Korjataan vesivahinkoa sekä kuivataan lattiarakenteita yksittäisissä huoneissa ja niiden viereisillä käytäväalueilla kerroksissa 1–3. Käytävää on kavennettu aina yksittäisen korjausalueen kohdalta, mutta se ei rajoita liikkumista. Korjaustyöt valmistuvat vuoden 2019 aikana.