Hoitajavastaanotot

Hoitajavastaanotoille ohjautuvat tiettyjen diagnoosiryhmien potilaat hoitajan tai lääkärin aloitteesta erikoisalakohtaisesti sovittujen käytäntöjen  mukaisesti.

Vastuut, valtuudet, konsultaatiokäytännöt ja osaamisvaatimukset ovat muovautuneet toimijoiden yhteistyönä.

Hoitajavastaanottoja pitävät:

  • haavahoitaja
  • verisuonisairaanhoitaja.