Elinsiirtotoimisto

Käyntiosoite
​Elinsiirtotoimisto,
Meilahden tornisairaala, 1. krs
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340
00029  HUS

Yhteydenotot
09 471 78397
Elinluovutusasiossa päivystävä elinsiirtokoordinaattori 24h:
0400 459 060
elinsiirtotoimisto@hus.fi

Potilasohje koronavirus ja elinsiirto.pdfPotilasohje koronavirus ja elinsiirto.pdf

Meilahden tornisairaalan Elinsiirtotoimisto kuuluu HUSin elinsiirto- ja maksakirurgian vastuuyksikköön.

Toimiston viisi elinsiirtokoordinaattoria koordinoivat kaikki elinluovutukset ja elinsiirrot luovuttajasairaalan ensi-ilmoituspuhelusta alkaen. Tehtäviin kuuluu koordinoida irrotusleikkauksen eri vaiheet, matkat, kutsuvat henkilökunnan ja aikatauluttavat irrotus- ja siirtoleikkaukset. Jos luovuttajasta irrotetaan thorakaalieli-miä, tapahtuu aikataulutus yhteistyössä Sydän- ja thoraxkirurgian klinikan koordinaattoreiden kanssa. Koordinaattorit huolehtivat pohjoismaisen Scandiatransplantin hätähaku- ja vaihtojärjestelmien mukai-sesta elinliikenteestä. Yksi koordinaattoreista päivystää koko ajan.

Elinsiirtotoimistoon on keskitetty myös munuais-, maksa-, haima- ja ohutsuolen siirtolistalla olevien potilaiden jonohoito.

Elinsiirtotoimisto on palvelukeskus, josta saa tietoa kaikista elinluovutukseen ja elinsiirtoihin liittyvistä asioista kuten tarvittavista näytteistä, mahdollisen luovuttajakandidaatin soveltuvuudesta elinluovutta-jaksi ja luovuttajan hoito-ohjeista. Elinsiirtokoordinaattorit järjestävät myös koulutusta luovuttajasairaa-loissa ja alan oppilaitoksissa.


Elinsiirtokoordinaattorit:

Eero Hartikka
Heikki Norio
Carola Schauman
Siv Ansa
Leena Toivonen

 

 Lue lisää

 
 

 Ammattilaisille

 
 

 ELINSIIRTOTILASTOJA