Leikkaushoidon varaajat

 • Sydänkirurgian jonotoimisto, sairaanhoitajat:
  sydänleikkaukseen tulevat potilaat p. 050 427 0662
  TAVI-potilaat: p. 050 462 6745

 

 • Urologian jonotiedustelut
  ma ja ti klo 9-11.30  p. 09 471 74653

 

 • Verisuonikirurgia
  Valtimokirurgia / yhteyshoitaja ma-to klo 12-14, pe 12-13, p. 050 427 2389
  Laskimokirurgia ma-pe 12-13 09 471 88765

 • Vatsaelinkirurgia ja endokriininen kirurgia
  ma-pe klo 9-11 p. 09 471 72537