Teho- ja tehovalvontaosasto M1

​Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala, 1. kerros
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Yhteydenotot
Toimisto: 09 471 72360

Osastonhoitaja Laura Lehtonen 09 471 72359
Osastosta vastaava lääkäri Anna-Maija Korhonen 050 427 0403.
Osastonsihteeri 09 471 72360

Vierailuaika: Osastolla on vapaat vierailuajat, mutta osaston toiminnan luonteen vuoksi vierailuiden toivotaan ajoittuvan klo 12 jälkeen ja niiden suositellaan kestävän noin 15-30 minuuttia kerrallaan.

Yöaikaan vierailut sallitaan vain poikkeustapauksissa.

Teho- ja tehovalvontaosastolla M1 on 20 potilaspaikkaa, joista tällä hetkellä on käytössä 13-15 paikkaa. Potilaspaikoista kolme soveltuu eristyspotilaille. Osasto jakautuu kahteen siipeen, M1A- ja M1B-puoleen.

Teho- ja tehovalvontaosasto M1 tarjoaa vaativia teho- ja tehovalvontahoidon palveluja useiden eri erikoisalojen potilaille. Osaston toiminnan luonne on pääpainoltaan päivystyksellistä, käsittäen mm. vaikean hengitysvajauksen vuoksi hengityslaitehoitoa tarvitsevien potilaiden, erityyppisten infektiopotilaiden, neurologisten ja elvytettyjen potilaiden hoitoa sekä akuutista munuaisvauriosta kärsivien ja munuaiskorvaushoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoa. 

Teho- ja tehovalvontaosasto M1 toimii kiinteässä yhteistyössä teho- ja tehovalvontaosasto 20:n kanssa, ja tarvittaessa potilasprofiili ulottuu myös kirurgisiin tehohoitopotilaisiin. Osastomme osallistuu myös Tehohoidon jälkipoliklinikan toimintaan.

Osastollamme tehdään aktiivista tutkimustyötä lääketieteen ja hoitotyön kehittämiseksi.