Aivoverenkiertohäiriöyksikkö M7B (Stroke Unit)

Käyntiosoite
Meilahden tornisairaala, 7. krs
Haartmaninkatu 4, Helsinki

Postiosoite
PL 340, 00029 HUS

Yhteydenotot
Kanslia ja hoitajat 09 471 72269, 09 471 72268 (sihteeri)
Faksi 09 471 75795
 
Vierailuaika klo 13-15 ja 17-18. Vierailun kesto n. 15-20 min kerrallaan. Yhtäaikaisten potilaskohtaisten vierailijoiden määrä on rajoitettu kahteen.
 
Aivoverenkiertohäiriöyksikkö eli Stroke Unit hoitaa akuutisti sairastuneita aivoverenkiertohäiriöpotilaita, joiden tila vaatii erityistä tarkkailua ja hoitoa. Valvonnassa on seitsemän sairaansijaa. Vuosittain yksikössämme hoidetaan n. 800 potilasta.

Potilaat saapuvat valvontaan ensisijaisesti päivystyksestä. Myös sairaalan muilta osastoilta tapahtuu potilaiden siirtoja, mikäli heidän hoitonsa vaatii akuuttiin aivoverenkiertohäiriöön sairastuneen potilaan tarkkailua ja hoitoa.

Potilaiden tutkimus, hoito ja kuntoutus suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti. Toimintaan kuuluu myös jatkohoidon ja kuntoutuksen järjestäminen sitä tarvitseville potilaille. Tärkeä osa hoitoa on potilaiden ja heidän läheistensä ohjaus ja neuvonta.

Työskentely yksikössä on moniammatillista ja kuntouttavaa. Aivoverenkiertohäiriöihin erikoistuneen lääkärin, osastonhoitajan, sairaanhoitajien sekä perus- ja lähihoitajien lisäksi potilaiden hoitotiimiin kuuluu osastonsihteeri, fysioterapeutti, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä, sekä tarvittaessa toimintaterapeutti ja neuropsykologi. Koko hoitohenkilökunta hoitaa potilaita yhtenevin periaattein.

Valvontayksikössä hoidetaan myös hengityskoneessa olevia potilaita, koska aivojen verenkiertohäiriöt aiheuttavat toisinaan hengityksen säätelyn häiriöitä. Valvontayksikön potilaiden hoidosta vastaa osaston aivoverenkiertohäiriöiden erikoislääkäri. Yksikössä on aina henkilökuntaa paikalla.
 
aivotalo_banneri_160x160.jpg
neuropsykologian digihoitopolku 160 x 160.jpg
 
Lue lisää neuro-psykologisen nettikuntoutuksen mahdollisuuksista aivoverenkiertohäiriön jälkeen: HUS neuropsykologinen nettikuntoutus – AVH