Unihäiriöpoliklinikka

Käyntiosoite
Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki
 
 
Postiosoite
PL 250, 00029 HUS
 
Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860
 
Aukioloaika ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-15.
 

HUS Psykiatrian Unihäiriöpoliklinikka tarjoaa ei-kiireellisiä unihäiriökonsultaatioita tilanteissa, joissa epäillään toimintakykyä haittaavaa unihäiriötä, jonka diagnostiikka on vaikeaa TAI potilaalla on vaikea unihäiriö, jonka aiempi hoito ei ole tuottanut vastetta. Hoitovastuu säilyy lähettävällä lääkärillä.

Konsultaatiot on kohdennettu ensisijaisesti työikäisille, ja potilaille jotka eivät muutoin ole psykiatrisen erikoissairaanhoidon piirissä.

 

Potilaan lähettäminen

 

Läheteohje unihäiriökonsultaatioon: Ulkoiset lähetteet sähköisesti
Lähetelaatikko: HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA

Lähetteeseen kirjataan:

1. Lähettävän lääkärin tiedot:
• Yhteystiedot, vastaako jatkohoidosta (jos ei, kuka on hoitava lääkäri) ja mihin konsultaatiovastaus toimitetaan

2. Potilaan perustiedot:
• Työ- ja perhetilanne, asuminen, pituus ja paino, sairaudet, ajankohtainen lääkitys, päihdekäyttö

• Viimeisimpien lab.kokeiden tulokset
 
3. Unihäiriön kuvaus:
• Oireiden laatu, kesto ja taajuus, sekä vaikutus toimintakykyyn
• Luettelo kaikista unettomuuden hoitoon käytetyistä lääkkeistä, käyttöjakso ja annos, hyödyt ja haitat.
• Toteutuneet lääkkeettömät hoidot ja hoitovaste
 
4. Kaikki aiemmat KNF-tutkimukset ja lähetteen liitteeksi niiden tulokset
• Myös tieto siitä, jos aiempia KNF tutkimuksia ei ole tehty
 
5. Konsultaatiokysymys
• Miksi konsultaatiota pyydetään, ja mitkä ovat potilaan odotukset
 
HUOM! Puutteelliset lähetteet palautetaan täydennettäväksi.
 
 

 

Unettomuudesta

 

Unettomuus on tavallinen ongelma väestössä. Unettomuus ei yksittäisenä ohimenevänä oireena edellytä tutkimuksia. Mielenterveystalo.fi -palveluportaalin Unettomuuden omahoito tarjoaa tietoa ja itsehoitokeinoja unettomuuteen. Jos unettomuus jatkuu useita viikkoja, ja aiheuttaa kärsimystä tai haittaa päiväaikaista suoriutumista, kannattaa ottaa yhteys terveydenhuoltopalveluihin (palveluohjausta mm. Mielenterveystalo.fi -palveluportaalista).

Unettomuuden selvittely ja hoito alkaa perusterveyden huollosta. Unettomuuden hoitopolku toimintamallin mukaisesti haittaavaa unettomuusoiretta arvioidaan terveyskeskuksessa ja jos diagnosoidaan unihäiriö, siihen tarjotaan hoitoa. Tavallisimpaan unihäiriöön (F51.0 Ei-elimellinen unettomuus) on tehokasta lääkkeetöntä hoitoa.

Unettomuus oireena voi liittyä myös erilaisiin muihin sairauksiin, siksi unettomuuden huolellinen alkuarviointi on tärkeää. Unettomuus on syytä erottaa muista syistä johtuvasta univajeesta (mm. elämäntilanne, kiire, terveystottumukset). Pitkittyvällä univajeella on haitallisia vaikutuksia aineenvaihduntaan, puolustusjärjestelmään, vireyteen, oppimiseen, tunteiden säätelyyn ja mielialaan. Univaje voi johtua unen määrän tai laadun riittämättömyydestä.

:


. .