Työkyvyntutkimuspoliklinikka

Käyntiosoite
Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki​

Postiosoite
PL 250, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-pe 8-15)

Tiedustelut: Ayl Helena Galkin-Jokinen p. (09) 471 75451 / soittopyynnöt

Tehtävä
Työkyvyntutkimuspoliklinikka (TTPKL) tarjoaa vaativia psykiatrisia työkyky- ja kuntoutusarvioita, kohdennettuja työkyvyntutkimuksia, työkykykonsultaatioita sekä koulutusta. Työkyvyntutkimuspoliklinikka sai 2014 Lääkäriliiton laatupalkinnon psykiatrisen työkyvynarvion kehittämisestä, jonka pohjalta on laadittu HYKS psykiatrian Työkykystrategia.


Työkyvynarviointiin otetaan potilaita terveydenhuollon lähetteillä kuntalaskutusperusteisesti lähetekriteerien täyttyessä (ks. alla). Lisäksi työkyky- ja kuntoutusselvitykseen, tai erityistutkimuksiin voidaan ohjata vakuutuslaitosten, työhallinnon, Valviran, valtiohallinnon tai EU-hallinnon toimesta maksusitoumuksella (Tuotteistetut palvelut)

Lähetekriteerit terveydenhuollon yksiköitä varten:

1. Psykiatrinen työkyky tai siihen keskeisesti vaikuttavat psykiatriset sairaudet ovat jääneet epäselviksi, tai tutkittavan työkyvystä on syntynyt ristiriitainen käsitys tutkittavan työ- ja toimintakyvystä.

2. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon tai työterveyshuollon ja psykiatristen konsultaatiopalveluiden käytettävissä olevat arviointikeinot on jo riittävästi hyödynnetty. Jos potilaalla on sekä työterveyshuolto, että psykiatrinen hoitoyksikkö, edellytetään näiden toimineen jo yhteistyössä tai ainakin olleen yhteydessä toisiinsa työkykyarvioinnin suhteen.

3. Tutkittavan saavutettu hoitotasapaino ja motivaatio riittävät polikliinisen tutkimuksen suorittamiseen ja psykiatrinen kuntoutusarvio on ajankohtainen. Akuutit ja intensiiviset somaattiset ja psykiatriset hoitotoimenpiteet kannattaa toteuttaa ensin. Tiiviin tutkimusjakson toteutuminen edellyttää tutkittavan sitoutumista virka-aikaan toteutuviin käynteihin keskeytyksettä.

4. Potilaan hoitosuhteen edellytetään jatkuvan työkykyarvioinnin ajan, koska TTPKL ei tarjoa hoitoa.

Palvelut
Palveluiden kasvaneen kysynnän, muuttuvan toimintakentän ja kustannusten ennakoimistarpeiden vuoksi Työkyvyntutkimuspoliklinikka on tuotteistanut palvelunsa kahdeksi kokonaisuudeksi, jotka painottavat objektiivisuutta ja tutkimusten tarkoituksenmukaista kohdentamista psykiatriseen työkykyyn ja siihen keskeisesti vaikuttaviin tekijöihin.

1. Psykiatrinen työkykyarvio
Työkykyyn keskeisesti vaikuttavien psykiatristen sairauksien selvittäminen, ja toimintakyvyn arvio suhteessa työn, opiskelun tai työllistymisen vaatimuksiin. Lausunnossa kuvataan ovatko hoidon sekä kuntoutuksen keinot hyödynnetyt riittävästi.

2. Laaja psykiatrinen työkykyarvio
Työkykyyn keskeisesti vaikuttavien psykiatristen sairauksien vaativa erotusdiagnostiikka, ja toimintakykyyn sekä työssä selviytymiseen vaikuttavien tekijöiden kattava selvitys verkostoyhteistyössä. Lausunnossa kuvataan perusteellisesti jäljellä oleva toimintakyky, ja työkyvyn kannalta keskeiset hyödynnettävissä olevat hoidolliset-, kuntoutukselliset- ja työhön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvät tukitoimet. 


Työryhmän kokoonpano

Apulaisylilääkäri, osastonlääkäri, erikoistuva lääkäri, 2 sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä, psykologi, neuropsykologi ja toimintaterapeutti.

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .