Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka

Käyntiosoite
Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki​

Postiosoite
PL 250, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860

 

Sukupuoli-identiteetin tutkimuspoliklinikka on kaksikielinen valtakunnallinen erityistason yksikkö, jossa tutkitaan sukupuoli-identiteettidysforiasta kärsiviä potilaita ja koordinoidaan siihen liittyviä psykososiaalisia ja somaattisia hoitoja. Erityistason tutkimukset käynnistyvät 6kk kuluessa lähetteen hyväksymisestä.

Toiminnan keskiössä on sukupuolen vahvistamista ja/tai korjaamista toivovien potilaiden kokonaistilanteen arviointi ja heidän mahdollisten somaattisten hoitojensa koordinointi yhteistyössä endokrinologien, gynekologien, otologien, foniatrien ja plastiikkakirurgien kanssa (STM:n asetus 1053/2002).

Kokonaistilanteen arvioon kuuluu alussa ja eri seurantavaiheissa toimintakyvyn arvio ja huomioiminen hoitosuunnitelmassa. Riittävä toimintakyky on edellytys tutkimusjaksolla etenemiselle. 

Tehtäviin kuuluu myös yhteistyö HYKS:n nuorisopsykiatrian kanssa nuoruusikäisten potilaiden arvioinnissa, ja second opinion –arvioiden tekeminen Tampereen yliopistosairaalassa tutkituille potilaille.

Tutkimukseen tullaan lääkärin lähetteellä.

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää sukupuoli-identiteettiä ja hoidon tarvetta. Korjaushoitojen edellytyksenä on, että kyseessä on transsukupuolisuuden F64.0 kriteerit täyttävä, pysyvä sukupuoli-identiteetti eikä psykiatrinen häiriö tai tilapäinen ajatus sukupuolen korjaamisesta.

 

Tutkimusjakso

1. Lähetekäsittely ja hoidontarpeen arvio: Aluksi selvitetään tutkimusjakson oikea-aikaisuus tutkittavan terveydentila, toimintakyky, turvallisuus ja elämäntilanne huomioiden.  

2. Tutkimusjakso: Tutkimusjaksoon kuuluu käyntejä sairaanhoitajan, lääkärin ja psykologin, sekä tarvittaessa sosiaalityöntekijän ja muiden terveydenhuollon ammattilaistenvastaanotolla. Tutkimusjakso päättyy diagnostiseen arvioon ja hoitosuunnitelman laatimiseen yhteistyössä tutkittavan kanssa.

3. Diagnoosin mukainen hoitopolku: Diagnoosin mukaisesti tutkittava voidaan hänen itse toivoessaan ohjata julkisen palvelujärjestelmän mahdollistamiin hoitoihin ja vähintään vuoden mittaiseen tosielämän seurantavaiheeseen (uuden roolin omaksuminen). Hoitojen ja tosielämänvaiheen oikea-aikaisuutta määrittävät myös tutkittavan terveydentila, toimintakyky, turvallisuus ja elämäntilanne. Myös muut hoidontarpeet huomioidaan.

4. Korjaustoimenpiteiden harkinta ja koordinaatio: Onnistuneen tosielämänvaiheen jälkeen (mm toimintakyky, hyvinvointi ja turvallisuus huomioiden) voidaan tutkittavan niin toivoessa käynnistää sukupuolen juridinen vahvistaminen ja kirurginen korjaus Tampereen yliopistollisen sairaalan puoltavan kannanoton myötä ja keskustella muista mahdollisista tukitoimista.
Mikäli tutkimuksissa todetaan muun psykiatrisen hoidon tarvetta, se järjestetään kotikunnan palveluissa

Lähete sukupuoli-identiteetin tutkimukseen

Perusteet

 

Läheteohjeet

 • perustiedot: ikä, koulutus, , ammatti, työ ja toimeentulo, asuminen ja sosiaalinen verkosto
 • sairaushistoria: psykiatriset ja somaattiset sairaudet ja hoidot, sekä psykoterapiat.
 • ajankohtainen psykiatrinen ja somaattinen terveydentila, toimintakyky ja päihdekäyttö
 • kuinka kauan kokemus transsukupuolisuudesta tai muusta sukupuoli-identiteetin
  ristiriidasta on kestänyt
 • toiveet ja odotukset tutkimusten ja mahdollisten hoitojen suhteen

  HUOM! L
  ähetteessä tulee olla potilaan ajankohtainen, tarkistettu puhelinnumero ja liitteenä aiemmat psykiatriset asiakirjat ja neuropsykologiset/ psykologiset tutkimukset
:


. .
 
 

 Laadunseuranta- ja tutkimushankkeet

 
 

 

 • Sukupuolidysforian muuttuva diagnostiikka ja kliininen kuva: Arviointi ja hoitojen vaikuttavuus (käynnistynyt, vastuuhenkilö oyl Katinka Tuisku) kts. Tutkimussuunnitelma ja potilastiedotteet fi, ru, en

 • Sukupuolen korjaushoitojen vaikutus parisuhteeseen ja vanhemmuuteen 2017 (tutkimus kesken, vastuuhenkilö yl Pekka Jylhä)  

 • Sukupuoli-identiteetin tutkimusten läpikäyneiden kokemuksia 2017 (valmistunut, vastuuhenkilö sh Hanna Hintsala). Linkki julkaisuun .​
 

 Muuttuvat käytännöt

 

Sukupuolidysforiasta kärsivien omaa aktiivista ja vastuullista roolia painotetaan identiteettikokemuksen tutkimisessa ja hoitopäätöksissä.  

Vuoden 2019 alusta on otettu käyttöön
Tietoon perustuva suostumus

Faktabaserat beslut om behandlingen jag får

 

Muunsukupuolisten sukupuolenkorjaushoidot käynnistyivät vuoden 2019 alusta vaikuttavuusseurannan​puitteissa nykyisen lainsäädännön sallimissa rajoissa. Samanaikaisesti hankitaan seurantatietoa psykososiaalisen tuen hyödyntämisestä prosessin eri vaiheissa. Jatkossa tarkennetaan hoitolinjauksia ja palveluvalikoimaa kun STM Palko työryhmä antaa asiasta lausuntonsa.