Psykiatrinen konsultaatiopoliklinikka / Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka ja Puolustusvoimien psykiatrinen poliklinikka

Käyntiosoite
Tukholmankatu 8F, B-porras, 3. krs., Helsinki

Postiosoite
PL 442, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 73511 tai 09 471 75451 (ma-pe 8-15.00)
Faksi 09 471 75455

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tarjoaa psykiatrisia päivystys- ja ajanvarauskonsultaatioita sekä psykiatrista kriisihoitoa HYKS Helsingin sairaaloiden somaattisissa yksiköissä tutkimuksissa ja hoidoissa oleville yli 18-vuotiaille potilaille. Virka-ajan ulkopuolella päivystykselliset psykiatriset konsultaatiopyynnöt ohjataan HYKS Psykiatriakeskuksen päivystävälle lääkärille.

Psykiatriseen konsultaatioon tai hoitoon lähettämisen syyn tulee liittyä keskeisesti potilaan somaattiseen oireiluun tai sairauteen, somaattisiin tutkimuksiin tai hoitoihin. Konsultaatioon lähettämisen syynä on usein esim. akuutti sairastumiskriisi, psyykkisen tilan ja psykiatrisen jatkohoidon tarpeen arvio, erotusdiagnostinen ongelma tai kannanotto psyykkiseen työkykyyn. Muissa kuin potilaan somaattiseen tilaan liittyvissä psykiatrisissa ongelmissa potilas tulee ohjata alueellisten psykiatristen palveluiden piiriin. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka tekee yhteistyötä somaattisten yksiköiden kanssa mm. hoitoneuvotteluiden ja koulutuksen muodossa. Psykiatrinen konsultaatio voi toteutua joko lääkärin tai psykiatrisen sairaanhoitajan toteuttamana. Lähettämisestä psykiatriseen konsultaatioon päättää somaattisesta hoidosta vastaava lääkäri yhteistyössä potilaan kanssa.

HYKS Lasten- ja nuorten sairaalassa hoidettavana olevan somaattisesti sairaan lapsen tai nuoren huoltaja voidaan lähettää konsultaatioon Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalle, jos huoltajan vakava psykiatrinen oireilu vaarantaa akuutisti lapsen tai nuoren somaattisen hoidon tai hyvinvoinnin somaattisen hoidon aikana.

Suuronnettomuustilanteissa Yleissairaalapsykiatrian poliklinikalla on HYKS Psykiatrian valmiussuunnitelman mukainen rooli.

Puolustusvoimien psykiatrinen poliklinikka

Puolustusvoimien psykiatrisella poliklinikalla toteutetaan Kaartin Jääkärirykmentissä, Karjalan prikaatissa, Panssariprikaatissa, Reserviupseerikoulussa, Utin Jääkärirykmentissä, Viestirykmentissä, Suomenlahden meripuolustusalueella ja Uudenmaan prikaatissa palvelevien varusmiesten, puolustusvoimien kertausharjoituksissa olevien ja Maanpuolustuskorkeakoulussa opiskelevien kadettien psykiatrisia arvioita läheteperiaatteella.

Puolustusvoimien psykiatrinen poliklinikka toteuttaa lisäksi sotilaallisen kriisinhallintapalveluksen jälkeistä psykososiaalisen tuen tarpeen arviointia Puolustusvoimien ja Valtiokonttorin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Puolustusvoimien psykiatrinen poliklinikka toimii Yleissairaalapsykiatrian poliklinikan yhteydessä.

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .