Neuropsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite
Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki​

Postiosoite
PL 250, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860

Aukioloaika ma-to 8-15, pe 8-14

Neuropsykiatrian poliklinikalla tutkitaan, arvioidaan ja suunnitellaan hoito yli 18-v:lle aikuisille, joilla lähettävä lääkäri (ensisijaisesti psykiatrian/neurologian erikoislääkäri) on epäillyt kehityksellistä neuropsykiatrista häiriötä (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD), autismikirjon häiriö, kuten Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai niihin rinnastettava häiriö, johon liittyy varhaislapsuudessa alkanut kognitiivisen kehityksen tai käyttäytymisen poikkeavuus). Niille potilaille, joilla todetaan jokin edellä mainituista häiriöistä suunnitellaan hoito-ohjelma Neuropsykiatrian poliklinikalla tai heidät ohjataan hoitoon muuhun terveydenhuollon yksikköön.

 

:


. .