Kulttuuripsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite
Maistraatinportti 2, 5. krs, Helsinki​

Postiosoite
PL 250, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 75451 (ma-to 8-15, pe 8-13)
Faksi 09 471 75860

Tekstiviestit 040 741 8758

Aukioloaika ma-to 8-15, pe 8-14

 

Kulttuuripsykiatrian poliklinikka tarjoaa kiireettömiä tutkimusjaksoja ja konsultaatiopalveluita psykiatrian avohoitoyksiköille, joiden hoidossa olevilla potilailla kieli- ja kulttuuritausta vaikuttavat merkittävästi psykiatriseen arviointiin, hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Myös viittomakieliset potilaat kuuluvat kohderyhmäämme ja aiemmin erillinen Kuurojen psykiatrian poliklinikka onkin yhdistetty osaksi Kulttuuripsykiatrian poliklinikkaa.

Hoitovastuu säilyy pääsääntöisesti lähettävässä yksikössä konsultaation tai tutkimusjakson ajan. Hoitovastuun siirtämisestä määräaikaisesti Kulttuuripsykiatrian poliklinikalle voidaan sopia lähettävän tahon kanssa, jos se on perusteltua tutkimus- ja hoitotavoitteiden näkökulmasta. Muista kuin psykiatrisen erikoissairaanhoidon yksiköistä potilaat ohjataan ensisijaisesti oman alueen psykiatrian poliklinikalle, joka tarvittaessa verkostoituu Kulttuuripsykiatrian poliklinikan kanssa.
Kulttuuripsykiatrian poliklinikka toimii Psykiatrian erityispoliklinikoilla Pasilassa. Työryhmässä työskentelevät sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuvataideterapeutti ja lääkäri. Muita erityistyöntekijöitä konsultoidaan tarvittaessa. Työskentely toteutuu tarvittaessa tulkkiavusteisesti. Palveluita ei ole rajattu kielen, kulttuurin tai kansalaisuuden perusteella.

 

 Kuurojen psykiatriset palvelut -video

 
:


. .