Kolmiosairaalan poliklinikka

Kolmiosairaalan poliklinikka koostuu usean erikoisalan poliklinikoista. Kaikki erikoisalat toimivat lähete- ja ajanvarauspoliklinikkoina.
 
Kolmiosairaalan poliklinikoiden hoitotoimenpiteet toteutetaan yhteistyössä Päiväsairaalan kanssa. Erikoisalojen poliklinikat vastaavat potilaan kokonaishoidosta ja hoidon suunnittelusta.
 
Äkillisesti sairastuneiden tulee hakeutua oman alueen päivystykseen, ellei muuta ohjeistusta ole annettu.