Osasto 7A hematologia

Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 7. krs.
Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki
 
Postiosoite
PL 372, 00029 HUS
 
Yhteydenotot
Toimisto: 09 471 77580
Faksi: 09 471 76159
 
Potilaat ovat useimmiten akuutisti sairastuneita aikuispotilaita. Yleisimmät diagnoosit ovat akuutin leukemian eri muodot, lymfoomat ja myelooma.

Useimmat potilaat saavat 1-9 päivää kestäviä solunsalpaajakuureja sekä näiden ja sairauden edellyttämiä tukihoitoja. Osaston keskimääräinen hoitoaika on noin 12 vuorokautta, mutta hoitojaksojen pituus vaihtelee muutamasta päivästä 5-6 viikkoon. Suurin osa potilaista on solunsalpaajahoidossa tai hoidon jälkeisen sytopenian aiheuttaman infektion hoidossa.

Sytopeeniset potilaat ovat osastolla suojaeristyksessä. Hankalat infektiot hoidetaan yhden hengen eristyshuoneissa.

Osastolla on 19 sairaansijaa, joista suurin osa sijaitsee yhden hengen huoneissa ja loput kahden hengen huoneissa. Huoneet ovat varustettu modernein monipalvelupäättein sekä langattomalla hoitokutsujärjestelmällä. Tämän lisäksi osastolla toimii jälkiseurantapoliklinikka ja leukemiapotilaiden kotihoitovastaanotto.