Dialyysiopetuskeskus

Käyntiosoite
Meilahden kolmiosairaala, 2. krs
Haartmaninkatu 4, rakennus 3
 
Postiosoite
PL 372, 00029 HUS
 
Yhteydenotto
Kotihemodialyysi (KHD) 09 471 71515
Peritoneaalidialyysi (PD) 09 471 71520
Faksi 09 471 77248
 
Vierailuajat sopimuksen mukaan.
 
Dialyysiopetuskeskuksessa koulutetaan dialyysipotilaita kotidialyysihoitomuotoihin potilaan sekä ulkoistetussa hemodialyysisatelliittiykikössä asiointiin  
(B. Braun, Hiomotie 8).
 
Toiminnasta dialyysiopetuskeskuksessa vastaa dialyysihoitoon hyvin perehtynyt henkilökunta ja yksikkö muodostaa hyvän oppimisympäristön opiskelijoille. Omaiset ovat tervetulleita tutustumaan osastoon ja dialyysihoitoon.
 
Dialyysiopetuskeskuksella on toimipisteet Meilahden kolmiosairaalassa ja Kirurgisessa sairaalassa. Dialyysiopetuskeskuksen kotitoiminnat, kotihemodialyysiyksikkö ja peritoneaalidialyysiyksikkö sijaitsevat Meilahden kolmiosairaalassa, Dialyysikoulutusosasto Kirurgisessa sairaalassa. 
 
Kotihemodialyysiyksikkö kouluttaa HUS-piirin potilaita suorittamaan hemodialyysihoitonsa kotona ja huolehtii heidän jatkohoidostaan. Kotihemodialyysin koulutus- ja päivystyspalveluita tarjotaan myös muihin keskussairaalapiireihin. Yksikkö on auki maanantaista perjantaihin.
 
Peritoneaalidialyysiyksikkö vastaa HUS-piirin peritoneaalidialyysipotilaiden hoidon organisoinnista, suunnittelusta, potilaiden perehdyttämisestä, käytännön toteuttamisesta ja seurannasta.
 
Mikäli potilas tarvitsee muussa sairaalassa tai hoitopaikassa tutkimuksia tai hoitoa, koordinoi yksikkö dialyysihoidon toteuttamisen. Sen henkilökunta kouluttaa kotisairaanhoitajia, omaisia tai terveyskeskuksen henkilökuntaa hoitamaan silloin, kun potilas itse ei selviä dialyysihoidosta. Yksikkö on auki maanantaista perjantaihin.
 
Dialyysikoulutusosastolla hoidetaan munuaisten kroonista vajaatoimintaa sairastavia potilaita. Hoitoa annetaan kolme kertaa viikossa ja se kestää noin 4-5 tuntia kerrallaan. Dialyysikoulutusosasto vastaa omatoimiseen hemodialyysiin koulutettavien potilaiden opetuksesta. Koulutuksen jälkeen potilaalla on mahdollisuus siirtyä dialyysisatelliittiin. Osastolla on yhteensä 10 dialyysipaikkaa kahdessa vuorossa ja toimintaa on arkisin kello 8.00-21.00. Hoitohuoneen puhelinnumero on 09 471 88655.  
 
 

 Sisältöeditori

 

MUNUAISTALO_talo_.jpg

 

 

MUNUAISTALO_logo_uusi.jpg