Vihdin psykiatrian poliklinikat

​Vihdin yksikkö
Ridalintie 3
03100 Nummela

Karkkilan yksikkö
Pirttikatu 1
03600 Karkkila

Puh. 019 380 1050
Fax 019 380 1051

Asiointiajat:
Ma – to klo 8 - 15
Pe klo 8 - 14

Vihdin psykiatrian poliklinikat palvelevat pääasiassa Vihdin ja Karkkilan aikuisväestöä. Poliklinikat vastaavat alueen psykiatristen potilaiden tutkimisesta ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativien potilaiden hoidosta ja hoidon järjestämisestä. Vihdin psykiatrian poliklinikka sekä avokuntoutuspoliklinikat sijaitsevat Karkkilassa ja Vihdissä.

Hoito on potilaille maksutonta. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään kulloinkin voimassa oleva maksu.

Potilaan tutkimus ja hoito pohjautuu yhdessä potilaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Hoitoa toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Hoidossa käytetään yksilö-, perhe-, ryhmä- ja verkostokeskeisiä menetelmiä. Yksilökeskeisistä menetelmistä eniten käytetään selvitteleviä, tukea antavia ja lyhytpsykoterapeuttisia ja kognitiivisen terapian menetelmiä.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Kaikki elektiiviset (ei päivystys) lähetteet tulee ohjata psykiatrian lähetekeskukseen OVT: 1289028, postitse: Psykiatria, lähetteet, PL 803, 00029 HUS. Lähetteen voi saada esimerkiksi omalta terveysasemalta, jossa samalla tulee harkita, olisiko tilanne hoidettavissa esimerkiksi terveyskeskuslääkärin, tk-psykologin tai (psykiatrisen) tk-sairaanhoitajan vastaanotolla.


Poliklinikoiden potilailla esiintyy skitsofreniaa, depressiota, bipolaarihäiriöitä (kaksisuuntainen mielialahäiriö), persoonallisuushäiriöitä ja päihdeongelmia. Kävijöitä on kaikissa aikuisikäryhmissä.

Poliklinikoilla työskentelee psykiatrisen koulutuksen saaneita sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lääkäreinä toimivat psykiatrian yksikön lääkärit.

Poliklinikoiden tiimejä vahvistavat tarvittaessa toiminnallisen terapiayksikön ja fysiatrian erityistyöntekijät; fysioterapeutti, ratsastusterapeutti, liikuntaterapeutti, toimintaterapeutti, taideterapian ohjaaja ja toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajat.

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ
Kuntoutus koostuu omahoitajuudesta, hoidollisista ryhmistä, vertaistuesta, toimintakyvyn arviosta, kuntouttavista kotikäynneistä, perhe-, pari- ja verkostotapaamisista.

Jokaiselle potilaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan sovitusti. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja arjessa selviytymistä.

TARJOTTAVAT RYHMÄT
Oireidenhallintaryhmät (psykoosi), depressiokoulu, kaksisuuntainen mielialahäiriöryhmä, kaksoisdiagnoosiryhmä, Cbasp-ryhmä (kroonisesti masentuneet), keinoja omaan kuntoutukseen, CRT (skitsofreniapotilaille tarkoitettu neurokognitiivinen kuntoutus), Mielekäs päivä -ryhmät, keskusteluryhmät, muistiryhmä, terveyskasvatus neuvonta ryhmä, nuorten aikuisten ryhmä, rentoutus, liikunta, luovuus kuntoutumisen tukena.

KUNTOUTTAVAT KOTIKÄYNNIT
Kuntouttavat kotikäynnit ovat suunniteltuja hoitojaksoja psykiatrian avohoidossa. Potilaalle tehdään kirjallinen hoitosopimus hoitojaksosta. Kuntouttavat kotikäynnit on tarkoitettu potilaille, joilla on toistuvia/pitkiä sairaalajaksoja, lääkehoito ei suju sovitusti kotona tai potilas tarvitsee tukea sairautensa kanssa kotona selviytymiseen.