Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lohjan tiimi
Nummentie 12-14 B
08100 Lohja
Kanslia 019  380 1025
Faksi 019 315562

Vihdin tiimi
Vihdintie 1 C
03100 Nummela 
Kanslia 019 380 1038


Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikka vastaa pääasiallisesti Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Siuntion alueen 13 - 17-vuotiaiden nuorten psykiatrisesta avohoidosta.

Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikalla on kaksi työryhmää, joista toinen sijaitsee Lohjalla ja toinen Vihdin Nummelassa. Työntekijät tapaavat sekä nuorta että vanhempia, usein myös laajempaa verkostoa.

Poliklinikkakäynnit ovat nuorelle maksuttomia.

Peruuttamattomista saapumatta jääneistä käynneistä peritään HUS:n ohjeistuksen mukainen sakkomaksu yli 15 vuotiailta.

Ulkoiset lähetteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisenä nuorisopsykiatrian yhteiseen OVT –lähetelaatikkoon.

Paperiset lähetteet: HUS Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikka, Nummentie 12-14, 08100 LOHJA., 08100 LOHJA.

faksi: 019 315562

Lähetteisiin liittyvät tiedustelut:

p. 019 3801025

Lähetekriteerit nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat yhtenäiset koko HUS:ssa ja löytyvät TÄSTÄ