Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lohjan tiimi
Laurinkatu 48 A, III krs.
08100 Lohja
Kanslia 019  380 1025
Faksi 019 380 1026

Vihdin tiimi
Vihdintie 1 C
03100 Nummela 


Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, jonne hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikka vastaa pääasiallisesti Lohjan, Vihdin, Karkkilan ja Siuntion alueen 13 - 17-vuotiaiden nuorten psykiatrisesta avohoidosta.
 
Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikalla on kaksi työryhmää, joista toinen sijaitsee Lohjalla ja toinen Vihdin Nummelassa. Työntekijät tapaavat sekä nuorta että vanhempia, usein myös laajempaa verkostoa.
Poliklinikkakäynnit ovat nuorelle maksuttomia.
Peruuttamattomista saapumatta jääneistä käynneistä peritään HUS:n ohjeistuksen mukainen sakkomaksu yli 15 vuotiailta.
 
 
Ulkoiset lähetteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisenä nuorisopsykiatrian yhteiseen OVT –lähetelaatikkoon.
 
Paperiset lähetteet: HUS Lohjan nuorisopsykiatrian poliklinikka, Laurinkatu 48 A 3.kerros, 08100 LOHJA.
faksi: 019 3801026
 
Lähetteisiin liittyvät tiedustelut:
p. 019 3801025
 
Lähetekriteerit nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ovat yhtenäiset koko HUS:ssa ja löytyvät TÄSTÄ