Lohjan psykiatrian poliklinikat

​Lohjan sairaala, psykiatrian yksikkö, L-ovi
08200 Lohja
Puh. 019 380 1010
Fax 019 380 1024

Asiointiajat:
Ma – to klo 8 - 15
Pe klo 8 - 14


Lohjan psykiatrian avopalvelut, Lohjantähden yksikkö
Kauppakatu 5-9, 4.krs
08100 Lohja
050 466 3991
Fax 019 380 1006


Lohjan psykiatrian poliklinikoihin kuuluvat Lohjan psykiatrian poliklinikka Lohjan sairaalassa sekä Lohjan psykiatrian avopalvelut Lohjantähden yksikössä Lohjan keskustassa. Poliklinikat palvelevat pääasiassa Lohjan ja Siuntion aikuisväestöä ja vastaavat alueen psykiatristen potilaiden tutkimisesta ja psykiatrista erikoissairaanhoitoa vaativien potilaiden hoidosta ja hoidon järjestämisestä.

Potilaan tutkimus ja hoito pohjautuu yhdessä potilaan kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan. Hoitoa toteuttaa moniammatillinen työryhmä. Hoidossa käytetään yksilö-, perhe-, ryhmä- ja verkostokeskeisiä menetelmiä. Yksilökeskeisistä menetelmistä eniten käytetään selvitteleviä, tukea antavia ja lyhytpsykoterapeuttisia ja kognitiivisen terapian menetelmiä.

Lohjan psykiatrian poliklinikoille hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen voi saada esim. omalta terveysasemalta, jossa samalla tulee harkita, olisiko tilanne hoidettavissa esimerkiksi terveyskeskuslääkärin, tk-psykologin tai (psykiatrisen) tk-sairaanhoitajan vastaanotolla.

Hoito on potilaille maksutonta. Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään kulloinkin voimassa oleva maksu.

Kaikki elektiiviset lähetteet tulee ohjata psykiatrian lähetekeskukseen OVT: 1289028, postitse: Psykiatria, lähetteet, PL 803, 00029 HUS.

Poliklinikoiden potilailla esiintyy skitsofreniaa, depressiota, bipolaarihäiriöitä (kaksisuuntainen mielialahäiriö), persoonallisuushäiriöitä ja päihdeongelmia. Kävijöitä on kaikissa aikuisikäryhmissä.

Poliklinikoilla työskentelee psykiatrisen koulutuksen saaneita sairaanhoitajia, mielenterveyshoitajia, psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lääkäreinä toimivat Lohjan psykiatrian yksikön lääkärit.

Poliklinikoiden tiimejä vahvistavat tarvittaessa toiminnallisen terapiayksikön ja fysiatrian erityistyöntekijät; fysioterapeutti, ratsastusterapeutti, liikuntaterapeutti, toimintaterapeutti, taideterapian ohjaaja ja toiminnallisen kuntoutuksen ohjaajat.

KUNTOUTUKSEN SISÄLTÖ
Kuntoutus koostuu omahoitajuudesta, hoidollisista ryhmistä, vertaistuesta, toimintakyvyn arviosta, kuntouttavista kotikäynneistä, perhe-, pari- ja verkostotapaamisista.     

Jokaiselle potilaalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista seurataan sovitusti. Kuntoutuksen tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua ja arjessa selviytymistä.

TARJOTTAVAT RYHMÄT
Oireidenhallintaryhmät (psykoosi), depressiokoulu, kaksisuuntainen mielialahäiriöryhmä, kaksoisdiagnoosiryhmä, Cbasp-ryhmä (kroonisesti masentuneet), keinoja omaan kuntoutukseen, CRT (skitsofreniapotilaille tarkoitettu neurokognitiivinen kuntoutus), Mielekäs päivä -ryhmät, keskusteluryhmät, muistiryhmä, terveyskasvatus neuvonta ryhmä, nuorten aikuisten ryhmä, rentoutus, liikunta, luovuus kuntoutumisen tukena.

KUNTOUTTAVAT KOTIKÄYNNIT
Kuntouttavat kotikäynnit ovat suunniteltuja hoitojaksoja psykiatrian avohoidossa. Potilaalle tehdään kirjallinen hoitosopimus hoitojaksosta. Kuntouttavat kotikäynnit on tarkoitettu potilaille, joilla on toistuvia/pitkiä sairaalajaksoja, lääkehoito ei suju sovitusti kotona tai potilas tarvitsee tukea sairautensa kanssa kotona selviytymiseen.