Lastentautien poliklinikka

Lastentautien ja lastenneurologian vastaanotot

 

Käynti- ja postiosoite
Lohjan sairaala
Lastenpoliklinikka
Sairaalatie 8
08200 Lohja

 
Yhteydenotot
Ajanvaraus 019 380 1929 maanantaista perjantaihin klo 12–13. Saman päivän peruutukset klo 7.30 alkaen.
Sihteeri p. 040 527 7381
Soittoaika hoitajille p. 040 612 5709 ma-to klo 8.00–8.30 ja 14.30–15.15
Soittoaika lasten diabeteshoitajalle p. 040 487 8191 ma-to klo 14.3015.15
Faksi 019 380 1982
Osastonhoitaja: Sari Mäkelä
Yksiköstä vastaava lääkäri: Jonas Bondestam, ylilääkäri
Avoinna ma–pe klo 8.00–15.30
Lastentautien vastaanotto
Lohjan sairaalan lastentautien vastaanotoilla hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat erikoissairaanhoidon avohoitopalveluja.
Lastentautien vastaanotoille tullaan hoitoon lääkärin lähetteellä.
Vastaanotoille tullaan sairauden diagnoosin määrittämisen, hoidon ja/tai seurannan vuoksi. Näiden lisäksi myös lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja omatoimisuuden tukeminen sekä vanhempien ohjaaminen ovat osa poliklinikan toimintaa.

Vastaanotolla työskentelevät lastentautien erikoislääkärit (yleispediatreja, lastenkardiologi, lastenendokrinologi, neonatologi) ja erikoistuva lääkäri, sairaanhoitajat ja osastonsihteerit.


Lastenneurologian vastaanotto

Lastenneurologian vastaanotolle tullaan neurologisen sairauden tai oireiden selvittelyä, diagnosointia sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua varten.
Lapset kutsutaan vastaanotolle lähetteen perusteella.

Vastaanotolla tutkitaan ja hoidetaan tavallisimpia lastenneurologisia ongelmia kuten epilepsiaa, migreeniä, kehitysviivettä tai -vammaa ja oppimisvaikeuksia.

Vastaanotolla työskentelevät lastenneurologian erikoislääkäri, sairaanhoitajat, osastonsihteerit, neuropsykologi, puheterapeutti ja toimintaterapeutti.
 
Ensimmäiselle käynnillenne toivoisimme teidän ottavan mukaan:
- neuvolakortin alle kouluikäisiltä
- numeeriset mittatiedot kouluterveydenhuollosta kouluikäisiltä
- mahdolliset kutsukirjeen mukana lähetetyt kaavakkeet täytettyinä