Fysiatria ja kuntoutus

Yhteystiedot
Lohjan sairaala
Sairaalatie 8
08200 LOHJA

Poliklinikka 019 380 1596, soittoaika ma - pe 9 -10


Fysioterapiaosasto on avoinna arkipäivisin klo 8 - 16.

Fysioterapia on esimerkiksi liikkumis- ja toimintakykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä, fysioterapeuttista tutkimista ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä apuvälinepalveluja.

Fysioterapiaosaston henkilökunta (fysioterapeutit, toimintaterapeutti, kuntohoitajat) työskentelee pääsääntöisesti sairaalan eri erikoisalojen vuodeosastoilla. Suurimmat fysioterapiaa tarvitsevat potilasryhmät ovat neurologiset ja ortopediset potilaat. Fysioterapian aloittamiseen tarvitaan lääkärin lähete tai muu sopimus.

Työskentelemme yksilövastuisen hoitotyön mallin mukaisesti ja moniammatillinen yhteistyö korostuu toiminnassa. Fysioterapiaosaston henkilökunta toteuttaa potilaan hoitosuunnitelman mukaista kuntoutusta yhteistyössä fysiatrin, muiden lääkäreiden, hoitohenkilökunnan ja erityistyöntekijöiden (toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, neuropsykologi, puheterapeutti) kanssa.