Lohjan sairaalan tehostetun valvonnan osasto

Hoitajat 019 380 1502, 019 380 1503
Faksi 019 380 1624
 
Vierailuaika on klo 15 - 18.

Tehostetun valvonnan osastolla hoidetaan potilaita, joilla on tärkeiden elintoimintojen häiriö tai sen uhka. Potilasta valvotaan keskeytyksettömästi ja hänen elintoimintojaan ylläpidetään tarvittaessa erikoislaittein. Osastolla hoidetaan mm. hengitysvajauspotilaita ja rytmihäiriöpotilaita sekä leikkauksen jälkeen tehostettua seurantaa ja hoitoa tarvitsevia potilaita. Suurin osa osastolle saapuvista potilaista tulee päivystyspoliklinikan kautta. Voinnin korjaantuessa hoito jatkuu tavallisesti vuodeosaston puolella.

Tietoa omaisille/läheisille

 
Tehostetussa valvonnassa jokaisella potilaalla on omahoitaja, joka vastaa työvuorossaan omaisenne/läheisenne hoidosta yhdessä osastomme lääkärin ja muun hoitotiimin kanssa. Noudatamme potilaan toivomusta siitä, kenelle tietoja saa antaa, yleensä tämä on lähiomainen. Sujuvan tiedottamisen ja osaston toiminnan vuoksi toivomme omaisten valitsevan keskuudestaan yhteyshenkilön, joka hoitaa yhteydenpidon osastolle ja välittää saamansa tiedon muille omaisille. Omahoitaja vastaa tiedusteluihin kaikkina vuorokauden aikoina.
 
Osastonlääkärin tavoitatte parhaiten arkisin klo 8 - 15. Muina aikoina omaisenne hoidosta vastaa sairaalan päivystävä anestesialääkäri. Tarvittaessa järjestämme teille mahdollisuuden keskustella omaisenne/läheisenne hoidosta häntä hoitavan lääkärin kanssa.
 
Toivomme teidän noudattavan lyhyitä vierailuaikoja (10 – 15 min), mielellään vain muutama vieras kerrallaan. Näin takaamme omaisellenne/läheisellenne sairauden vaatiman levon tarpeen sekä kaikille potilaille mahdollisimman rauhallisen hoitoympäristön. Huomioittehan, ettei kukkia osastollemme voi tuoda.  Mahdollisista muistakin tuliaisista on hyvä neuvotella etukäteen henkilökunnan kanssa.