Sisätautien vuodeosasto 4A

Hoitajat 019 380 1440, 019 380 1450
Faksi 019 380 1624   
  
Vierailuaika on klo 15 - 19.

Sisätautien vuodeosastolla 4A on 12 potilaspaikkaa. Osastollamme hoidetaan moniammatillisesti, asiantuntevasti ja potilaskeskeisesti mm. sydäninfarkti-, sydämen vajaatoiminta- ja rytmihäiriöpotilaita.  Lisäksi osastollemme tulee jatkohoitoon potilaita pääkaupunkiseudun sairaaloista, esimerkiksi sydämen ohitusleikkauksen, pallolaajennuksen tai tahdistimen laiton jälkeen. Omaisten huomioiminen, tukeminen ja ohjaaminen kuuluvat tärkeänä osana potilaan hyvään kokonaishoitoon.

Kaikilla potilaspaikoilla on mahdollisuus keskusmonitorointiin. Monitoriseurannassa olevalta potilaalta tarkkaillaan mm. sydämen rytmiä, pulssia, verenpainetta ja hengitystä.