Psykiatrian vuodeosasto

​Lohjan sairaala, psykiatrian yksikkö, L-ovi
Sairaalatie 8
08200 Lohja

Kanslia 019 380 1731
Osastonsihteeri 019 380 1708


Vierailuaika on klo 9.30 - 19.00 max 2 h/vierailija/vrk.

Osasto toimii akuutisti sairastuneiden ja välitöntä sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden vastaanotto- ja hoito-osastona. Osastolla hoidettavia sairausryhmiä ovat psykoosit, vakavat masennustilat, itsetuhoisuus ja vaikeat persoonallisuushäiriöiden kriisitilat sekä päihdepsykoosit pois lukien alkoholidelirium (hoidetaan sisätaudeilla).
Keskimääräinen hoitoaika on noin kaksi viikkoa. Potilashoidon perustana on sosiaalisen ympäristön huomioiminen perhe-, pari- tai verkostotapaamisten muodossa. Omahoitajasuhde jatkuu tarvittaessa joustavasti sairaalahoidon ulkopuolelle jälkipolikliinisinä käynteinä.

Kaikki elektiiviset (ei päivystys) lähetteet tulee ohjata psykiatrian lähetekeskukseen OVT: 1289028, postitse: Psykiatria, lähetteet, PL 803, 00029 HUS.