Medisiininen yhteisosasto 4B

Hoitajat 019 380 1441, 019 380 1442
Faksi 019 380 1397

Vierailuaika on klo 15 - 19.

Medisiinisellä yhteisosastolla 4B hoidetaan erikoissairaanhoitoa tarvitsevia yleissisätauti-, keuhkosairaus- ja neurologisia potilaita. Osastolla on 35 potilaspaikkaa. Suurin osa potilaista tulee osastolle päivystyspoliklinikan kautta. Potilaat tulevat osastolle hoitoon, tutkimuksiin ja kuntoutukseen sairaalan muilta poliklinikoilta tai osastoilta, pääkaupunkiseudun sairaaloista sekä alueen perusterveydenhuollon laitoksista.

Yleisimmät sisätautisairaudet osastolla ovat diabetes, erilaiset infektiot, anemiat, syöpäsairaudet sekä alkoholin aiheuttamat haitat. Osastolla hoidetaan ja kuntoutetaan neurologisia potilaita esim. aivohalvauspotilaat. Yleisimmät keuhkosairaudet ovat astma, tupakoinnin aiheuttama keuhkoputkien ahtauma sekä keuhkosyöpä.

Kuntouttavan hoitotyön merkitys osastollamme on merkittävä ja se korostuu erityisesti neurologisten potilaiden kohdalla. Moniammatillisuus on hoidon kannalta ehdotonta, sillä potilaidemme tarpeet ovat moninaiset aina perushoidosta jatkohoidon järjestämiseen.