Kirurgian vuodeosastot

 

Hoitajat 

3A: 019 380 1420, 019 380 1430
3B: 019 380 1431, 019 380 1432

Faksi 019 380 1623

Vierailuaika on klo 15 - 19.

Kirurgian vuodeosastoilla 3A ja 3B on yhteensä 57 potilaspaikkaa.

Kirurgian vuodeosastolla 3A hoidetaan moniammatillisesti, asiantuntevasti ja potilaskeskeisesti mm. yleiskirurgian, virtsaelinkirurgian, maha- ja suolistoalueen leikkauspotilaita, plastiikkakirurgian, korva-, nenä ja kurkkutautien leikkauspotilaita sekä haava, tutkimus- ja tulehduspotilaita.

Kirurgian vuodeosastolla 3B hoidetaan moniammatillisesti, asiantuntevasti ja potilaskeskeisesti mm. luukirurgisia, tapaturma- ja kuntoutuspotilaita. Osaston yleisimmät leikkaukset ovat lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, selkäleikkaukset sekä reisiluunkaulan ja reisiluun murtumaleikkaukset.

Lisäksi osastoillemme siirtyy jatkohoitoon pääkaupunkiseudun sairaaloissa hoidettuja erityistason kirurgiaa tarvinneita potilaita.

Osastollamme korostuu kuntouttavan hoitotyön merkitys. Tärkeänä osana potilaan hyvää kokonaishoitoa on myös omaisten huomioiminen, tukeminen ja ohjaaminen.