Dialyysihoitokeskus KiDi

Käyntiosoite
Kiruginen sairaala
Kasarmikatu 11-13, Eteläsiipi, 1. krs, Helsinki
 
Postiosoite
PL 263, 00029 HUS
 
Yhteydenotto
09 471 88670
 
Aukioloajat ma–la  klo 7.30–20
 
Vierailuajat sovitusti hoitojen aikana.
 
Dialyysihoitokeskuksen toimipisteet sijaitsevat Meilahden Kolmiosairaalassa (Delta) ja Kirugisessa sairaalassa (KiDi). KiDi:ssä on 13 dialyysipaikkaa.
 
KiDi:ssä hoidetaan sairaalatyyppistä hemodialyysihoitoa tarvitsevia ja aloittavia potilaita. Potilaat ohjautuvat hoitoon suunnitelmallisesti muista dialyysi- ja terveydenhuollon yksiköistä kroonisen munuisten vajaatoiminnan edettyä dialyysivaiheeseen tai akuutin munuaissairauden pitkittyessä.
 
Dialyysihoitokeskuksessa tehdään laaja-alaista ja moniammatillista yhteistyötä potilaan ja hänen läheistensä kanssa yhteistyössä laadukkaan ja oikea-aikaisen hoidon toteuttamiseksi.