Tehostetun avohoidon yksikkö

Hyvinkään H-sairaala, 2. krs
Sairaalakatu 1
05850 Hyvinkää

Puh. 019 4587 2048 (vaihde 019 45871)   
Fax. 019 4587 3575                                                                       

JMT psykiatrian poliklinikka
Sibeliuksenkatu 4 C, 3. krs
04400 Järvenpää

Puh. 09 2716 3103
Fax. 09 2716 3132


Tulosyksikön johtaja, ylilääkäri Eila Sailas p. 050 3304 175
Ylihoitaja Saija Syvänen 050 4277 333
Osastonhoitaja Sanna Puro p. 0400 485 501
Ylilääkäri Annika Thomson p. 050 427 3130

Vaihde: 09 2716 1
Faksi: 09 2716 3353

TAY vastaa Hyvinkään sairaanhoitoalueella kaikissa diagnoosiryhmissä aikuisten tehostetusta avohoitotoiminnasta ja mahdollisuuksien mukaan päivystyksellisestä psykiatrisista yli 13-vuotiaiden sairaalahoidon tarpeenarvioista.
TAY, vastaanotto- ja hoito-osastot 1 ja 2 toimivat yhtenäisenä palvelevana akuuttiyksikkönä.

TAY:n tehtäviin kuuluu:

  • Nuorten aikuisten psykoosipotilaiden tutkimus, hoito ja kuntoutus, joiden kohdalla poliklinikan tarjoama palvelu on riittämätöntä, mutta jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, vaan selviävät tiivistetyn kotiin tehtävän hoitotyön avulla
  • Akuuttien vaikeasti psykiatrisesti oireilevien potilaiden arviointi Hyvinkään sairaalan poliklinikalla päivisin ja iltaisin koko viikon ajan sekä vastaavan palvelun tarjoaminen mahdollisuuksien mukaan alueen terveysasemille
  • Tavanomaista tiiviimmän avohoidon tarjoaminen potilaille, jotka sellaisen avulla selviävät kotona eivätkä tarvitse osastohoitoa (tämä tarkoittaa sekä osastohoidon lyhentämistä että sen välttämistä kokonaan), mutta joiden hoidoksi ei tavanomainen poliklinikkahoito tai kunnan tarjoama mielenterveyspalvelu riitä
  • Yhteistyökumppaneiden neuvonta ja ohjaus hoitojärjestelmän toiminnasta
  • Tiivis kuntayhteistyö ja sen kehittäminen
  • Tiivistä avohoitoa potilaille ja tukea perheille