Hyvinkää-Nurmijärven mielialapoliklinikka


H-sairaala, Sairaalankatu 1, 2. kerros
05850 Hyvinkää
 
p. 019 4587 2048
Faksi 019 4587 3575

Keskuskanslia avoinna 8.00-15.15
Sovitut potilasvastaanotot ma-pe 8.00 - 16.00, ti 10.00-18.00

Tulosyksikön johtaja: ylilääkäri Eila Sailas
Osastoryhmän päällikkö: Saija Syvänen
Osastonhoitaja: Kirsi-Maria Vesterinen

Hyvinkää-Nurmijärven mielialapoliklinikka on psykiatrisen erikoissairaanhoidon mielialahäiriöiden avohoidon tutkimus- ja hoitoyksikkö. Hoitomuotoja ovat mm. yksilö-, perhe-, ryhmä- ja lääkehoito.

Hyvinkää-Nurmijärven mielialapoliklinikka palvelee Hyvinkään aikuisväestöä.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä sairaalasta, terveysasemilta tai esim. työterveyshuollosta. Lähetteet käsitellään keskitetysti lähete- ja arviointityhmässä.

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia. Lääkärintodistuksista peritään asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut enintään 39,60 €. Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä avohoidon vastaanottoajasta peritään yli 15-vuotiailta maksu. Vastaanottoaika tulee perua edellisenä arkipäivänä klo 12.00 mennessä. Lisätietoja ja maksujen määrät löytyvät osoitteesta www.hus.fi/potilasmaksut.