Osasto P50

​Kanslia: 040 662 7979
Faksi: 09 2716 3548


Ylilääkäri: Allan Seppänen
Ylihoitaja: Päivi Soininen
Osastonhoitaja: Heikki Tähti 050 427 2001
Osastonsihteeri: 040 768 7939


Postiosoite:
Vanha Valtatie 198
04500 Kellokoski


Käyntiosoite:
Ohkolantie 10
04500 Kellokoski


Osoite navigaattoriin:
Kaarikuja 2
04500 Mäntsälä

Vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen.


Osasto P50 on 18 sairaansijaa käsittävä psykoosisairauksien kuntoutusosasto, joka sijaitsee Tuusulan ja Mäntsälän rajalla, Ohkolan kiinteistössä 3. kerroksessa.
Potilaat tulevat osastolle lähetteellä lähinnä HYKS sairaanhoitoalueen kunnista, myös Hyvinkään sairaanhoitoalueelta.


Osasto P50 kuuluu HYKS sairaanhoitoalueen Psykoosi- ja Oikeuspsykiatrian linjaan ja erityisosaamisemme erikoissairaanhoidossa on psykoosisairauksien kuntoutus.
Jokaisen potilaan sairaalajakso suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yksilöllisesti. Osaston hoitosuunnitelma perustuu avohoidossa laadittuun suunnitelmaan.
Hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat potilaan, lääkärin ja omahoitajan lisäksi tarpeen mukaan omaiset, sosiaalityöntekijä, psykologi, toimintaterapeutti
(tai muu erityistyöntekijä) ja mahdolliset avohoidon työntekijät.


Hoitomuotoina osastolla ovat lääkehoito, omahoitajakeskustelut, erilaiset ryhmät, toiminnallinen kuntoutus, perhe- ja verkostotyö sekä jälkipolikliiniset tapaamiset.
Sairaalan toiminnalliset palvelut ovat myös potilaidemme käytettävissä.