Osasto 1

Kellokosken sairaala / vastaanottorakennus
Vanha Valtatie 198
04500 Kellokoski

Vastuualuejohtaja: Kari Raaska  050 4277 688
Apulaisylilääkäri: Tero Levola  09 2716 3032
Osastoryhmän päällikkö: Marjo Kollanen  040 8329 915
Osastonhoitaja: Kirsi-Maria Vesterinen  050 4271 398
Osaston kanslia: 09 2716 3269

Sähköposti: hyvkevos1@hus.fi
Faksi: 09 2716 3254

Vierailuaika: 10.00 – 19.00

Osasto 1 on 18-paikkainen suljettu vastaanotto- ja hoito-osasto, joka vastaa Hyvinkään sha:n niiden potilaiden hoidosta, joilla on masennus, bipolaarihäiriö, päihdehäiriö, tunne-elämän epävakaus tai muistisairaus, sekä näihin tiloihin liittyvien akuuttien kriisitilanteiden ja käytösoireiden hoidosta, myös silloin kun edellä mainittuihin tiloihin liittyy psykoottisia oireita.

Yksikön perustehtävänä on moniammatillisesti tutkia, hoitaa ja kuntouttaa potilaita, luoda ja ylläpitää potilaan verkostoja omassa asuinympäristössään. Hoito yksikössä perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Osasto toimii avohoidon tukiyksikkönä tehostetun avohoidon yksikön (TAY) ja muiden Hyvinkään sairaanhoitoalueen avohoidon toimipisteiden kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä osaston 2 kanssa.