Osasto P30 ja Kalliomaan asumisvalmennus Oikeuspsykiatria

Ohkolantie 10
04500 Kellokoski

Kanslia: 040 544 6847
Faksi: 09 2716 3435
Potilaspuhelin: 09 2716 3631


Vierailuaika omaisille: 9.00 – 19.00


Osasto 30 on oikeuspsykiatrisia ja vaikeasti oireilevia psykoosipotilaita hoitava 20 paikkainen suljettu osasto, johon potilaat tulevat hoitoon koko Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueelta. Osastolla tehdään myös oikeuden määräämiä mielentilatutkimuksia.

 

KALLIOMAAN ASUMISVALMENNUSYKSIKKÖ

Kaarikuja 4 B
04500 Kellokoski

Kalliomaan hoitaja: 050 427 5430

Kalliomaa on 5 paikkainen asumisvalmennusta oikeuspsykiatrisille kuntoutujille antava yksikkö.