Osasto P20 Oikeuspsykiatria

Käyntiosoite: Ohkolantie 10, 04500 Kellokoski

(navigaattori Kaarikuja 4, Mäntsälä)

Postiosoite: Kellokosken sairaala, PL 198, 00029 HUS​


Yhteystiedot:
Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linjan johtaja Tuula Kieseppä

Ylilääkäri Allan Seppänen
Osastonhoitaja: Johanna Tiusanen
Apulaisosastonhoitaja Sanna Takala

osastonsihteeri: 050 444 9699

Hoitajien kanslia:040 834 6440
Faksi: 09 2716 3199
Potilaspuhelin: 050 427 7210


Vierailuaika osastolla on 09.00-19.00. Vierailut sovitaan erikseen.

Osasto P20 on 18-paikkainen oikeuspsykiatrinen suljettu tutkimus- ja hoito-osasto, jossa hoidetaan tehostettua psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla tutkitaan hoidetaan ja kuntoutetaan myös THL:n hoitoon määräämiä potilaita sekä potilaita joilla on vastaavanlaisia tarpeita. Erikoisosaamisen ytimessä ovat vaikeasti hallittavissa olevat psyykkiset oireet silloin kun se tarkoittaa vakavaa tai toistuvaa väkivaltaista tai itsetuhoista käytöstä. Osastolla tehdään mielentilatutkimuksia ja väkivaltariskinarvioita. Potilaan hoito yksikössä perustuu yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Potilaat saavat itse olla vaikuttamassa suunnitelmien tekemiseen, tavoitteiden määrittelyyn ja hoidon toteutukseen vointinsa mukaan. Hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa arvioidun tarpeen mukaan. Yhteistyötä hoidon toteuttamiseksi tehdään potilaan ja moniammatillisen työryhmän kesken.