Osasto P20 Oikeuspsykiatria

Vanha Valtatie 198
04500 Kellokoski

Yhteystiedot:
Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linjan johtaja Tuula Kieseppä

Ylilääkäri Allan Seppänen
Ylihoitaja Päivi Soininen
Osastonhoitaja: Johanna Tiusanen
Apulaisosastonhoitaja Sanna Takala

osastonlääkäri: 050 427 5386
osastonsihteeri: 050 463 6436

Hoitajien kanslia: 09 2716 3420/ 050 427 7210
Faksi: 09 2716 3199
Potilaspuhelin: 09 2716 3629


Vierailuaika osastolla on 09.00-19.00. Vierailut sovitaan erikseen.

Osasto P20 on 18-paikkainen oikeuspsykiatrinen suljettu tutkimus- ja hoito-osasto, jossa hoidetaan tehostettua psykiatrista hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla tutkitaan hoidetaan ja kuntoutetaan myös THL:n hoitoon määräämiä potilaita sekä potilaita joilla on vastaavanlaisia tarpeita. Erikoisosaamisen ytimessä ovat vaikeasti hallittavissa olevat psyykkiset oireet silloin kun se tarkoittaa vakavaa tai toistuvaa väkivaltaista tai itsetuhoista käytöstä. Osastolla tehdään mielentilatutkimuksia ja väkivaltariskinarvioita. Potilaan hoito yksikössä perustuu yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Potilaat saavat itse olla vaikuttamassa suunnitelmien tekemiseen, tavoitteiden määrittelyyn ja hoidon toteutukseen vointinsa mukaan. Hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa arvioidun tarpeen mukaan. Yhteistyötä hoidon toteuttamiseksi tehdään potilaan ja moniammatillisen työryhmän kesken.