Osasto 2Hyvinkään sairaala / H-rakennus, 4. krs
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

Yhteydenotto:  09 2716 3207
Sähköposti: hyvkevos2@hus.fi

Osastonhoitaja: Heikki Korkeila 050 4278 926
Apulaisylilääkäri: Annika Thomson  050 4273 130
Tulosyksikön johtaja: Eila Sailas  050 3304 175
Osastoryhmän päällikkö: Saija Syvänen 050 4277 333

Vierailuaika osastolla on joka päivä 10.00 – 19.00

 
Osasto 2 on 18-paikkainen avohoidon tukiyksikkönä toimiva suljettu osasto. Osasto toimii Hyvinkään sairaanhoitoalueen psykoosipotilaita vastaanottavana ja hoitavana osastona sairauden eri vaiheissa.

Yksikön perustehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa psykoosipotilaita moniammatillisesti. Tähän pyritään yhteistyössä potilaan, hänen perheensä ja muiden hänen hoitoonsa ja kuntoututukseensa osalistuvien tahojen kanssa. Hoito yksikössä perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan.