Osasto P10 Oikeuspsykiatria

Käyntiosoite: Ohkolantie 10, 04500 Kellokoski

(navigaattori Kaarikuja 4, Mäntsälä)

Postiosoite: Kellokosken sairaala, PL 198, 00029 HUS


Yhteydenotot:

Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linjan johtaja Tuula Kieseppä

Ylilääkäri Allan Seppänen  
Osastonhoitaja: Johanna Tiusanen 050 427 8990
Apulaisosastonhoitaja Minna Murtoperä 050 4383816

osastonsihteeri: 050 444 9699
Hoitajien kanslia: 040 621 5034
Faksi: 09 2716 3199

Vierailuaika: 9.00 – 19.00. Vierailut sovitaan etukäteen.


Osasto P10 on 13-paikkainen suljettu oikeuspsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto jossa hoidetaan potilaita jotka tarvitsevat tehostetumpaa psykiatrista osastohoitoa. Erikoisosaamisen ytimessä ovat vaikeasti hallittavissa olevat psyykkiset oireet silloin kun se tarkoittaa vakavaa tai toistuvaa väkivaltaista tai itsetuhoista käytöstä. Potilaan hoito yksikössä perustuu yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Potilaat saavat itse olla vaikuttamassa suunnitelmien tekemiseen, tavoitteiden määrittelyyn ja hoidon toteutukseen vointinsa mukaan. Yhteistyötä hoidon toteuttamiseksi tehdään potilaan ja moniammatillisen työryhmän kesken. Hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa arvioidun tarpeen mukaan.
Osastolla tehdään mielentilatutkimuksia ja väkivaltariskinarvioita.