Osasto P10 Oikeuspsykiatria

Vanha valtatie 198
04500 Kellokoski

Yhteydenotot:

Psykoosi ja oikeuspsykiatrian linjan johtaja Tuula Kieseppä

Ylilääkäri Allan Seppänen
Ylihoitaja Päivi Soininen 050 3967 300
Osastonhoitaja: Johanna Tiusanen 050 427 8990
Apulaisosastonhoitaja Minna Murtoperä 050 4383816

osastonlääkäri: 050 427 5399
osastonsihteeri: 050 444 9699
Hoitajien kanslia: 09 2716 3560
Faksi: 09 2716 3199

Vierailuaika: 9.00 – 19.00. Vierailut sovitaan etukäteen.


Osasto P10 on 13-paikkainen suljettu oikeuspsykiatrinen tutkimus- ja hoito-osasto jossa hoidetaan potilaita jotka tarvitsevat tehostetumpaa psykiatrista osastohoitoa. Erikoisosaamisen ytimessä ovat vaikeasti hallittavissa olevat psyykkiset oireet silloin kun se tarkoittaa vakavaa tai toistuvaa väkivaltaista tai itsetuhoista käytöstä. Potilaan hoito yksikössä perustuu yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Potilaat saavat itse olla vaikuttamassa suunnitelmien tekemiseen, tavoitteiden määrittelyyn ja hoidon toteutukseen vointinsa mukaan. Yhteistyötä hoidon toteuttamiseksi tehdään potilaan ja moniammatillisen työryhmän kesken. Hoitojakson pituus määräytyy yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa arvioidun tarpeen mukaan.
Osastolla tehdään mielentilatutkimuksia ja väkivaltariskinarvioita.