Osasto 1

Hyvinkään sairaala / H-rakennus, 4. krs
Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää

tulosyksikön johtaja: Eila Sailas  050 3304 175
Apulaisylilääkäri: Tero Levola  050 4491 215
Osastoryhmän päällikkö: Saija Syvänen 050 4277 333
Osastonhoitaja: Elina Syrjälä 050 427 8937
Osaston kanslia: 09 2716 3396

Faksi: 09 2716 3254

Vierailuaika: 10.00 – 19.00


Osasto 1 on 18-paikkainen suljettu vastaanotto- ja hoito-osasto, joka vastaa Hyvinkään alueella niiden potilaiden hoidosta, joilla on masennus, bipolaarihäiriö, päihdehäiriö, tunne-elämän epävakaus tai muistisairaus, sekä näihin tiloihin liittyvien akuuttien kriisitilanteiden ja käytösoireiden hoidosta, myös silloin kun edellä mainittuihin tiloihin liittyy psykoottisia oireita.

Yksikön perustehtävänä on moniammatillisesti tutkia, hoitaa ja kuntouttaa potilaita, luoda ja ylläpitää potilaan verkostoja omassa asuinympäristössään. Hoito yksikössä perustuu potilaan yksilölliseen hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan. Osasto toimii avohoidon tukiyksikkönä tehostetun avohoidon yksikön (TAY) ja muiden Hyvinkään alueen avohoidon toimipisteiden kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä osaston 2 kanssa.