Sairaalateologit

Sairaalateologit Ohkolan sairaalassa: 

Sairaalapappi
Sarri Päiväsaari-Vestenius
p. 045 8425 665

Osastot P10, P20, P40, P50, P60

paikalla ma, to, ja pe


Sairaalateologi on evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, joka työskentelee sairaalassa ja hoitolaitoksissa sairaalan ja seurakunnan välisen keskinäisen sopimuksen pohjalta.

Toiminnan tarkoituksena on potilaiden, omaisten sekä henkilökunnan henkinen ja hengellinen tukeminen.

Työn toteuttamistavat vaihtelevat esitettyjen toiveiden ja tarpeiden mukaan asianomaisen henkilön ehdoilla

  • henkilökohtaiset keskustelut
  • terminaalihoito / debriefing
  • iltahartaudet ja ehtoollishetket
  • saattohartaudet
  • sururyhmät
  • työnohjaus, osastotunnit


Sairaalateologi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten.