Sairaalateologit

Sairaalateologit Ohkolan sairaalassa: 

Sairaalapappi
Sarri Päiväsaari-Vestenius
p. 045 8425 665

Osastot P10, P20, P40, P50, P60

paikalla ma, to, ja pe


Sairaalapappi
Satu Helo

gsm 040 8050 382

Osasto P30

paikalla ti ja to


Sairaalateologi on evankelis-luterilaisen kirkon työntekijä, joka työskentelee sairaalassa ja hoitolaitoksissa sairaalan ja seurakunnan välisen keskinäisen sopimuksen pohjalta.

Toiminnan tarkoituksena on potilaiden, omaisten sekä henkilökunnan henkinen ja hengellinen tukeminen.

Työn toteuttamistavat vaihtelevat esitettyjen toiveiden ja tarpeiden mukaan asianomaisen henkilön ehdoilla

  • henkilökohtaiset keskustelut
  • terminaalihoito / debriefing
  • iltahartaudet ja ehtoollishetket
  • saattohartaudet
  • sururyhmät
  • työnohjaus, osastotunnit


Sairaalateologi on potilaita, omaisia ja henkilökuntaa varten.