Sairaalakoulu

Kalliomaan koulu

 

Tuusulan kunnan Kalliomaan koulu järjestää sairaalaopetuksen Kellokoskella osalle HUS nuorisopsykiatrian avo- ja osastohoidossa oleville oppivelvollisille potilaille. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti vuosiluokilla 7-9. Lukuvuodessa oppilaita on noin 90. Lisäksi konsultoivan tuen piirissä olevia oppilaita on noin 60 / lukuvuosi. Tutkimusjakson aikana (6-8 viikkoa) pyrimme noudattamaan oppilaan kotikoulun opetussuunnitelmaa ja lukujärjestystä. Pidemmillä hoitojaksoilla oppilaat opiskelevat Kalliomaan koulun opetussuunnitelman ja työjärjestyksen mukaan. Kriisijakson opetus keskittyy ylläpitävään opetukseen. Koulussa on mahdollista opiskella kaikkia peruskoulussa opetettavia oppiaineita tavallisimmat valinnaisaineet ja -kielet mukaan lukien. Koulua käydään kunnon ja jaksamisen mukaan yhdessä osastojen henkilökunnan kanssa suunnitellen. 

 
Tiivis yhteistyö hoidon kanssa on ehdoton edellytys koulumme toiminnalle. Koulu sijaitsee Kellokosken sairaala-alueella. Koulu on ikkuna tavalliseen, osastojen ulkopuoliseen maailmaan. Turvallinen paikka, jossa voi ja saa työskennellä kuten ikätoverit oppijana ja koululaisena tietoja ja taitoja harjaannuttaen. 

Polikliiniset luokat
 
Polikliinisten luokkien opetus on sairaalakoulussa annettavaa erityisluokkamuotoista opetusta. Oppilaspaikkoja on 12+2. Jokaisen oppilaan koulunkäynnin tukena toimii Hyvinkään sairaanhoitoalueen nuorisopsykiatrisen avohoidon (JMT, Hyvinkää, Nurmijärvi) työntekijä sekä avohoidosta vastaava lääkäri. Myös muita toimijoita oppilaan kotikunnasta on mukana tarvittaessa - esimerkiksi lastensuojelusta. Oppilas on koko sairaalakoulujaksonsa oman koulunsa oppilaana. Oppilaan kotikunta vastaa kuljetuskustannuksista.
 
Luokan opetuksessa noudatetaan Tuusulan opetussuunnitelmaa (TOPS) Kalliomaan koulun painotuksin. Oppilaat opiskelevat pääsääntöisesti tavanomaisten yläkoululaisten tuntimäärien mukaan. Oppilaaksi otosta päättää Kalliomaan koulun rehtori yhdessä avohoidosta vastaavan lääkärin kanssa nuorisopsykiatrisilta poliklinikoilta tulleiden lähetteiden pohjalta. Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat ja rehtori tapaavat oppilasta ja huoltajia ennen oppilaaksiottoa. 
 
Polikliinisella luokalla opiskellaan vähintään yksi lukukausi. Pyrkimyksenä on palauttaa oppilaan koulunkäyntikyky sellaiseksi, että paluu omaan kouluun joko yleis- tai erityisopetukseen olisi mahdollinen. Niveltäminen omaan kouluun tapahtuu sovitusti yhteistyössä suunnitellen. 
 
Sairaalakoulun konsultoivat erityisluokanopettajat
 
Konsultoivat erityisluokanopettajat työskentelevät avohoidon piirissä olevien nuorten koulunkäyntiä tukien yhteistyössä huoltajien, koulujen ja nuoriso-psykiatristen poliklinikoiden kanssa.

 

Hyvinkään ja Nurmijärven poliklinikat: Reija Laine p. 040 3144 399;
JMT-poliklinikka: Tuija Savolainen p. 040 3144 397.

 

 

Rehtori: 09 2716 3283
Opettajainhuone: 09 2716 3284
Faksi: 09 2716 3286
Sähköpostiosoite: mika.saatsi@tuusula.fi  
 

http://www.edu.fi/erityisopetus/saikonet