Sisätaudit

Sisätautien erikoisalalla hoidetaan infektio-, endokrinologisia, gastroenterologisia, reumatologisia, kardiologisia sekä nefrologisia ja hematologisia sairauksia. Jorvin sairaalan sisätautien poliklinikalla ja osastoilla hoidetaan potilaita kaikilla em. sisätautien erikoisaloilla.