Psykiatria

Jorvin alueella HYKS Psykiatrian tulosyksikkö vastaa Espoon, Kauniasten ja Kirkkonummen aikuisten psykiatrisen erikoissairaanhoidon järjestämisestä tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kuten perusterveydenhuollon kanssa.
 
Se koostuu kolmesta potilasryhmäkohtaisesta klinikasta, joilla kullakin on oma osasto Jorvin sairaalassa, sekä omat avohoidon poliklinikat.
 
Sähköiset lähetteet
OVT-lähetteet (sähköinen lähetelaatikko): HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA
 
Paperilähetteet
HYKS Psykiatria / Matinkylän akuuttipsykiatrian poliklinikka
PL 803, 00029 HUS
fax: 09 471 81717
 
 
Nuorisopsykiatrian (13-17 vuotiaat) palvelut löytyvät tästä.
 
Vasen palsta
Oikea palsta