Psykoosilinjan osasto P4

Käyntiosoite
Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo
 
Postiosoite
Pl 800, 00029 HUS
 
Yhteystiedot
 

Kanslia 09 471 83130
Faksi 09 471 85913
Potilaspuhelin 09 471 85776
Osastonhoitaja Dina Feinik-Lindström 050 4284656
Apulaisosastonhoitaja Paula Räisä 050 4644358

Jorvin sairaalan osasto P4 on HUS Psykiatrian 15-paikkainen aikuisten (18 - 65 -vuotiaat) suljettu osasto, jossa hoidetaan psykoosipotilaita. Tavallisimpia psykoosisairauksia ovat skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö ja skitsoaffektiivinen häiriö. Potilaat ovat pääsääntöisesti Espoosta, Kauniaisista ja Kirkkonummelta.

Vierailuaika osastolla: 10.00 – 19.00. Suositeltavaa on, että vierailut kestävät kaksi tuntia kerrallaan. 


Potilaalle, omaisille ja läheisille

Potilaan hoitoa suunnitellaan yhdessä moniammatillisen työryhmän sekä omaisten ja eri yhteistyötahojen kanssa. Potilaan hoidosta vastaa tarpeenmukainen hoitoryhmä. Osastojakson jälkeen hoito jatkuu pääsääntöisesti avohoitona esim. psykiatrian poliklinikalla.

Osastolla toimitaan psykoedukatiivisen työotteen mukaan, johon kuuluu mm. yksilökeskustelut hoitajan kanssa sekä erilaiset hoidolliset ryhmät. Hoidon aikana voidaan toteuttaa myös psykologin ja toimintaterapeutin tutkimuksia. Taloudellisten tilanteiden selvittelyyn saa apua sosiaalityöntekijältä.

Osastolla on käytössä potilasvierusraportointi mikä tarkoittaa, että aamu- ja iltavuoron vaihtuessa raportti annetaan yhdessä potilaan kanssa.  Potilasvierusraportointi lisää potilaan ja hoitajan yhdessä vietettyä aikaa sekä potilaan osallisuutta omaan hoitoonsa. p4 kuva.jpg

Meille on tärkeää yhteistyö potilaan perheen ja lähiverkoston kanssa. Perhe otetaan mukaan hoitoon ja sen suunnitteluun mahdollisimman varhain, jolloin perheenjäsenet osallistuvat päätöksiin koko hoitoprosessin ajan. Erityisesti huomiota kiinnitetään potilaan siirtyessä osastohoidosta avohoitoon, suunnitellen uloskirjoitusta huolellisesti.

Suosittelemme tutustumaan mielenterveystalo.fi- sivustoon https://www.mielenterveystalo.fi/

Palautetta hoidosta voi jättää sähköisesti alla olevan linkin kautta: yksikkötunnus on 1123005 

Palautelinkki

Ryhmät

Osastohoitoon kuuluu hoidollisia/ terapeuttisia ryhmiä, jotka osaltaan jäsentävät päiväohjelmaa ja tarjoavat vaihtelevia sisältöjä keskustelun tai toiminnan keinoin: 

·         tietoa psykoosisairaudesta ja sen kanssa elämisestä

·         rauhoittumisen ja seesteisen olon edistäminen

·         keinoja arkielämän haasteisiin; kotielämä,   harrastaminen, ihmissuhteet

·         käytännön tekemistä ja toimintojen kokeilemista

·         fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen

·         vertaistuki, kokemusasiantuntijan tarina

·         tutustuminen kolmannen sektorin toimintaan

Kuva P4.png


Työntekijöille

Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu osastonlääkärin, erikoistuvan lääkärin, ylilääkärin ja apulaisylilääkärin lisäksi n. 20 hoitajaa, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri sekä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Osastolla tapahtuvan hoidon lisäksi teemme työtä avohoidon rajapinnassa.

Osaston hoitokulttuuria toteutetaan Safewards-mallin hengessä. Mallin tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta osastolla sekä vuorovaikutusta potilaiden ja henkilökunnan välillä. Safewards-mallin kymmenen intervention avulla edistetään hoitamisen kulttuuria konkreettisilla toimilla, potilaan osallisuutta lisäämällä ja myönteisillä, tasa-arvoisilla vuorovaikutustilanteilla. Suosittelemme tutustumaan suomenkieliseen www.safewards.net-sivustoon.

Henkilökunnan osaamista tuetaan jatkuvilla koulutuksilla. Pidämme huolta hyvästä yhteishengestä ja työhyvinvoinnista, mikä näkyy hyvinä HUS työolobarometrituloksina. HUS Psykiatria on mukana Magneettisairaalahankkeessa ja osastolla toimii Magneettiryhmä.

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .