Psykoosilinjan osasto P1

Käyntiosoite
Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo

Postiosoite
Pl 800, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 83090

Faksi 09 471 67574
Potilaspuhelin 09 471 66831
Osastonhoitaja Dina Feinik-Lindström  050 4284656
Apulaisosastonhoitaja Harri Back 050 4117523
 

Jorvin sairaalan osasto P1 on HUS Psykiatrian 12-paikkainen aikuisten (18 - 65 -vuotiaat) suljettu kuntoutusosasto, jossa hoidetaan psykoosipotilaita. Tavallisimpia psykoosisairauksia ovat skitsofrenia, harhaluuloisuushäiriö ja skitsoaffektiivinen häiriö. Potilaat ovat pääsääntöisesti espoosta, kirkkonummelta ja kauniaisista.

Vierailuaika osastolla: 11.00 – 19.00. 


Potilaalle, omaisille ja läheisille;

Sairaalahoito on avohoidon tukitoimi. Osastolle tulleen akuuttiosastoilta tai aluepoliklinikoilta lähetteellä.  

Potilaan kanssa tehdään hoidon alussa yksilöllinen hoitosuunnitelma yhdessä moniammatillisen työryhmän, avohoidon ja läheisten kanssa. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoitojakson tavoitteet ja sitä päivitetään tarvittaessa. Yhteistyö läheisten ja muiden mielenterveyttä edistävien tahojen kanssa on tärkeää.

Osastolla toimii kolme kiinteää hoitoryhmään ja jokaisella hoitoryhmällä on omat vastuuhoitajat. Osastojakson jälkeen hoito jatkuu pääsääntöisesti avohoitona esim. psykiatrian poliklinikalla.

Kuntoutushoito on toiminnallista ja sillä pyritään tukemaan potilaan kotona selviytymistä. Kotikäynnit ovat olennainen osa hoitoa. Osastomme tarjoaa potilaille lisää tietoa sairaudestaan sekä yksilö- että ryhmämuotoisena psykoedukaationa. Hoitokokouksia järjestetään säännöllisesti ja hoitoryhmä työskentelee tiiviisti potilaan kanssa tavoitteisiin pääsemiseksi.

Osastolla toimitaan kuntouttavan työotteen mukaan, johon kuuluu mm. yksilökeskustelut hoitajan kanssa, sekä erilaiset hoidolliset- ja kuntouttavat ryhmät. Jokaiselle potilaalle suunnitellaan yksilöllinen viikko-ohjelma. Hoidon aikana voidaan toteuttaa myös psykologin ja toimintaterapeutin tutkimuksia. Taloudellisten tilanteiden selvittelyyn saa apua sosiaalityöntekijältä.​ 

Posteri_potilasvierusraportti_P1.jpg

Suosittelemme tutustumaan mielenterveystalo.fi palveluun. https://www.mielenterveystalo.fi/

Palautetta hoidosta voi jättää sähköisesti alla tämän linkin kautta​: yksikkötunnus on 1123003Ryhmät

Osastohoitoon kuuluu hoidollisia/ terapeuttisia ryhmiä, jotka osaltaan jäsentävät päiväohjelmaa ja tarjoavat vaihtelevia sisältöjä keskustelun tai toiminnan keinoin: 

  • tietoa psykoosisairaudesta ja sen kanssa elämisestä
  •  rauhoittumisen ja seesteisen olon edistäminen
  •  keinoja arkielämän haasteisiin; kotielämä, harrastaminen, ihmissuhteet
  •  käytännön tekemistä ja toimintojen kokeilemista
  • fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
  •  vertaistuki, kokemusasiantuntijan tarina
  • ​tutustuminen kolmannen sektorin toimintaan   Opiskelijoille

Opiskelijat ovat meille tervetulleita ja tärkeitä. Osastolla on kaksi hoitotyön opiskelijaa lähes ympäri vuoden. Panostamme opiskelijaohjaukseen ja hoitotyön opiskelijoilla on kaksi ohjaajaa läpi harjoittelun. Opiskelijat kuuluvat työyhteisöömme ja pääsevät osallistumaan kaikkeen osastolla tapahtuvaan toimintaan. Opiskelijoilta tullut palaute on ollut erittäin hyvää ja moni heistä on päätynyt meille töihin. Harjoittelujaksot varataan Jobiilista.

 

Työntekijöille

Osastolla työskentelee moniammatillinen työryhmä mihin kuuluu yksi osastonlääkärin, ylilääkärin- ja apulaisylilääkärin lisäksi noin 13 hoitajaa, toimintaterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja osastonsihteeri sekä osastonhoitaja ja apulaisosastonhoitaja. Osastolla tapahtuvan hoidon lisäksi

HUS Psykiatria on mukana Magneettisairaalahankkeessa ja osastolla toimii Magneettityöryhmä.

Osaston hoitokulttuuria toteutetaan Safewards-mallin hengessä. Mallin tavoitteena on lisätä turvallisuuden tunnetta osastolla sekä vuorovaikutusta potilaiden ja henkilökunnan välillä. Safewards-mallin kymmenen intervention avulla edistetään hoitamisen kulttuuria konkreettisilla toimilla, potilaan osallisuutta lisäämällä ja myönteisillä, tasa-arvoisilla vuorovaikutustilanteilla. Suosittelemme tutustumaan suomenkieliseen www.safewards.net-sivustoon.​ 

Etäosasto

Etäosasto on uudenlainen hoitomuoto, jossa potilaita hoidetaan videovälitteisesti. Hoito on tarkoitettu Jorvin psykoosipoliklinikan potilaille, jotka asuvat asumispalveluyksiköissä. Tavoitteena on auttaa ja tukea potilaan kotona selviytymistä ja välttää sairaalahoitoa.

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .