Matinkylän akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite
Matinkylän psykiatrian poliklinikat, Puolikkotie 8, 02230 Espoo

Postiosoite
PL 803, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 81700
Faksi 09 471 81717

- keskitetty alueellinen lähetearviointi
- tutkimus- ja arviointijaksot potilaille, joiden erikoissairaanhoidon tarve on epäselvä tai diagnostiikka epäselvä
- psykoterapia-arviot
- lyhyet hoitointerventiot potilaille, joilla ei ole tarvetta pidemmälle hoitojaksolle erikoissairaanhoidossa
- konsultaatiot perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon
- työnohjaus ja koulutus yhteistyötahoille
 
Lisätietoa
Poliklinikka on osa Jorvin akuutti- ja konsultaatiopsykiatriaa, jonka tehtävänä on antaa väestövastuun mukaisia erikoissairaanhoidon palveluita Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen väestölle. Hoitoon hakeudutaan aina lääkärin lähetteellä. Akuuttipsykiatrian klinikan työryhmissä tehdään lähetearviointityötä, tutkimuksellista hoidon tarpeen arviointia sekä lyhyitä hoitointerventioita ja konsultaatioita.

Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian rakenne:
- Jorvin akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka
- Matinkylän akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka
- Akuuttipsykiatrian osasto P3

Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian perustehtävät:
- käsitellä kaikki klinikkaryhmän ulkopuolelta tulevat lähetteet ja erikoissairaanhoidon  ulkopuolelta tulevat yhteydenotot
- huolehtia potilaan arvioinnista ja ohjaamisesta tarkoituksenmukaiseen hoitoon, esim. erikoissairaanhoidon muihin klinikoihin, perusterveydenhuoltoon tai päihdehoitopaikkoihin
- tehdä lyhyitä selvittely- ja tutkimusjaksoja niiden potilaiden kohdalla, joiden erikoissairaanhoidon hoidontarve vaatii tarkempaa selvitystä
- tarjota lyhyitä hoitointerventioita ja nopeita hoidon aloituksia
- tarjota osastohoitoa akuuttia psykiatrista suljettua hoitoa tarvitseville potilaille

Akuutt- ja konsultaatioipsykiatrian työn periaatteet:
- nopea reagointi
- moniammatillisuus
- joustavuus
- yhteistyö
- liikkuvuuus
- tarpeenmukaisuus
 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .