Jorvin akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka

Käyntiosoite
Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo

Postiosoite
Pl 800, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 83040
Faksi 09 471 85924

- sairaalahoidon tarpeen arviointi virka-aikana eli päivystyksellinen ja akuutti lähetearviointi,
HUOM! vaaditaan aina lääkärin lähete
- lyhyet hoitointerventiot itsemurhaa yrittäneille
- kotipoliklinikka:tehostetun avohoidon palvelut (kotikäynnit) psykiatrisen erikoissairaanhoidon tueksi
- konsultaatiot somatiikan vuodeosastoille ja poliklinikoille
- koulutus ja työnohjaus yhteistyötahoille

Lisätietoa

Poliklinikka on osa Jorvin akuutti- ja konsultaatiopsykiatriaa, jonka tehtävänä on antaa väestövastuun mukaisia erikoissairaanhoidon palveluita Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen väestölle. Hoitoon hakeudutaan aina lääkärin lähetteellä. Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian työryhmissä tehdään lähetearviointityötä, tutkimuksellista hoidon tarpeen arviointia sekä lyhyitä hoitointerventioita ja konsultaatioita.

Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian rakenne:
- Jorvin akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka
- Matinkylän akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka
- Akuuttipsykiatrian osasto P3

Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian perustehtävät:
- käsitellä kaikki klinikkaryhmän ulkopuolelta tulevat lähetteet ja erikoissairaanhoidon  ulkopuolelta tulevat yhteydenotot
- huolehtia potilaan arvioinnista ja ohjaamisesta tarkoituksenmukaiseen hoitoon, esim. erikoissairaanhoidon muihin klinikoihin, perusterveydenhuoltoon tai päihdehoitopaikkoihin
- tehdä lyhyitä selvittely- ja tutkimusjaksoja niiden potilaiden kohdalla, joiden erikoissairaanhoidon hoidontarve vaatii tarkempaa selvitystä
- tarjota lyhyitä hoitointerventioita ja nopeita hoidon aloituksia
- tarjota osastohoitoa akuuttia psykiatrista suljettua hoitoa tarvitseville potilaille

Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian työn periaatteet:
- nopea reagointi
- moniammatillisuus
- joustavuus
- yhteistyö
- liikkuvuuus
- tarpeenmukaisuus

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .