Akuuttipsykiatrian osasto P3

Käyntiosoite
Jorvin sairaala, Turuntie 150, 02740 Espoo

Postiosoite
Pl 800, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 83120

Osasto P3 on akuuttiosasto, joka toimii akuuttipsykiatristen potilaiden tutkimus- ja hoito-osastona. Osastolle tullaan lähetteellä (M1-lähete tai ns. tavallinen lähete).

Hoito on yksilöllistä ja tarpeenmukaista sairaalahoitoa, painopisteenä hoidon jatkuvuus, avohoitosuuntautuneisuus sekä verkosto- ja perhekeskeisyys.

Lisätietoa

 

Poliklinikka on osa Jorvin akuuttipsykiatrian klinikkaa, jonka tehtävänä on antaa väestövastuun mukaisia erikoissairaanhoidon palveluita Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen väestölle. Hoitoon hakeudutaan aina lääkärin lähetteellä. Akuuttipsykiatrian klinikan työryhmissä tehdään lähetearviointityötä, tutkimuksellista hoidon tarpeen arviointia sekä lyhyitä hoitointerventioita ja konsultaatioita.

Akuuttipsykiatrian klinikan rakenne:
- Jorvin akuuttipsykiatrian poliklinikka
- Matinkylän akuuttipsykiatrian poliklinikka
- Akuuttipsykiatrian osasto P3

Akuuttipsykiatrian klinikan perustehtävät:
- käsitellä kaikki klinikkaryhmän ulkopuolelta tulevat lähetteet ja erikoissairaanhoidon  ulkopuolelta tulevat yhteydenotot
- huolehtia potilaan arvioinnista ja ohjaamisesta tarkoituksenmukaiseen hoitoon, esim. erikoissairaanhoidon muihin klinikoihin, perusterveydenhuoltoon tai päihdehoitopaikkoihin
- tehdä lyhyitä selvittely- ja tutkimusjaksoja niiden potilaiden kohdalla, joiden erikoissairaanhoidon hoidontarve vaatii tarkempaa selvitystä
- tarjota lyhyitä hoitointerventioita ja nopeita hoidon aloituksia
- tarjota osastohoitoa akuuttia psykiatrista suljettua hoitoa tarvitseville potilaille

Akuuttipsykiatrian klinikan työn periaatteet:
- nopea reagointi
- moniammatillisuus
- joustavuus
- yhteistyö
- liikkuvuuus
- tarpeenmukaisuus

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .