Keuhkosairaudet

Astma, keuhkoahtaumatauti ja uniapnea ovat kansantauteja, jotka kuuluvat keuhkosairauksien erikoisalaan. Astma- ja keuhkoahtaumatautipotilaat hoidetaan pääasiassa perusterveydenhuollossa, mutta heidät ohjataan lähetteellä erikoissairaanhoitoon, jos diagnostiikka tai hoito tuottavat ongelmia. Uniapneapotilaiden tutkiminen, hoito ja seuranta tapahtuu toistaiseksi erikoissairaanhoidossa.