Lääkehoidon kesto

Astmadiagnoosin asettamisen jälkeen astmalääkitys jatkuu tavallisimmin vähintään 1–2 vuoden ajan, mutta lääkehoidon kesto on aina yksilöllinen. Jos säännöllisen lääkityksen teho on hyvä – astmaoireet jäävät kokonaan pois ja keuhkojen toiminta on normaali – voidaan kokeilla siirtymistä vain tarvittaessa käytettävään lääkitykseen. 
 
Oireettoman jakson pituuden on syytä olla 4–6 kuukautta ennen siirtymistä jaksottaiseen lääkitykseen. Ennen lääkityksen lopetusta, lääkitystä sovitaan yleensä vähennettäväksi kontrollikäynnin yhteydessä. 
 
Yleensä kuitenkin astmataipumus säilyy ja hankalassa infektiossa tai allergiakautena astmaoireita voi olla, jolloin käytetään yleensä inhalaatiosteroidia 1–4 viikon jaksoissa ja tarvittaessa otetaan keuhkoputkia avaavaa lääkettä. 
 
Allergisilla astmaatikoilla voi hoidon tarve olla pitkä tai heilläkin hoidon tarve voi jatkua myöhemmin jaksottaisena, esimerkiksi siitepölykauden, pakkaskauden ja/tai infektioiden yhteydessä. 
 
Lääkityksen vähentämisestä tai sen lopettamisesta sovitaan aina lääkärin vastaanotolla kontrollikäynnin yhteydessä.